ฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา

สรุปจำนวนแยกสถานศึกษา

หน่วยงานระดับจังหวัด : ทุกหน่วยงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560
# สถานศึกษา หน่วยงาน เตรียมความพร้อม เด็กเล็ก ก่อนประถม ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. อุดมศึกษา รวมผู้เรียน รวมบุคลากร
1 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ม.กาฬสินธุ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 5225 5225 645
2 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ อาชีวกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 0 0 3465 1611 86 5162 227
3 กศน.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กศน.กาฬสินธุ์ 0 0 0 173 1429 2337 0 0 0 3939 62
4 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม.24 0 0 0 0 1978 1743 0 0 0 3721 396
5 กศน.อำเภอยางตลาด กศน.กาฬสินธุ์ 0 0 0 38 1261 2095 0 0 0 3394 3
6 อนุกูลนารี สพม.24 0 0 0 0 1750 1522 0 0 0 3272 358
7 บัวขาว อบจ.กาฬสินธุ์ 0 0 0 0 1366 1458 0 0 0 2824 181
8 กศน.อำเภอกมลาไสย กศน.กาฬสินธุ์ 0 0 0 129 982 1462 28 0 0 2601 39
9 สมเด็จพิทยาคม สพม.24 0 0 0 0 1383 1083 0 0 0 2466 269
10 กศน.อำเภอกุฉินารายณ์ กศน.กาฬสินธุ์ 0 0 0 13 996 1443 8 0 0 2460 42
11 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 28 538 1639 0 0 0 0 0 2205 125
12 กมลาไสย สพม.24 0 0 0 0 1212 976 0 0 0 2188 233
13 ร่องคำ สพม.24 0 0 0 0 1093 1000 0 0 0 2093 221
14 กาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป.กส.1 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 2000 81
15 กศน.อำเภอสหัสขันธ์ กศน.กาฬสินธุ์ 0 0 0 25 821 1074 9 0 0 1929 37
16 กศน.อำเภอหนองกุงศรี กศน.กาฬสินธุ์ 0 0 0 16 769 1115 0 0 0 1900 37
17 อนุบาลกาฬสินธุ์ สพป.กส.1 0 0 349 1381 0 0 0 0 0 1730 71
18 กศน.อำเภอฆ้องชัย กศน.กาฬสินธุ์ 0 0 0 90 715 896 0 0 0 1701 25
19 กศน.อำเภอร่องคำ กศน.กาฬสินธุ์ 0 0 0 22 758 838 81 0 0 1699 17
20 บ้านสี่แยกสมเด็จ สพป.กส.3 0 0 294 1370 0 0 0 0 0 1664 74
21 กศน.อำเภอดอนจาน กศน.กาฬสินธุ์ 0 0 0 32 780 780 0 0 0 1592 25
22 เมืองกาฬสินธุ์ สพม.24 0 0 0 0 1070 441 0 0 0 1511 160
23 กศน.อำเภอคำม่วง กศน.กาฬสินธุ์ 0 0 0 13 615 869 0 0 0 1497 24
24 ยางตลาดวิทยาคาร สพม.24 0 0 0 0 777 719 0 0 0 1496 166
25 กศน.อำเภอนาคู กศน.กาฬสินธุ์ 0 0 0 60 577 857 0 0 0 1494 23
26 กศน.อำเภอเขาวง กศน.กาฬสินธุ์ 0 0 0 40 510 927 0 0 0 1477 28
27 กศน.อำเภอห้วยเม็ก กศน.กาฬสินธุ์ 0 0 0 26 573 873 0 0 0 1472 29
28 กศน.อำเภอสมเด็จ กศน.กาฬสินธุ์ 0 0 0 27 579 835 0 0 0 1441 22
29 กศน.อำเภอนามน กศน.กาฬสินธุ์ 0 0 0 107 533 688 65 0 0 1393 24
30 คำม่วง สพม.24 0 0 0 0 632 670 0 0 0 1302 136
31 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) สพป.กส.3 0 0 99 1196 0 0 0 0 0 1295 52
32 เอกปัญญา เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 26 403 795 33 0 0 0 0 1257 40
33 หนองกุงศรีวิทยาคาร สพม.24 0 0 0 0 549 660 0 0 0 1209 136
34 กศน.อำเภอห้วยผึ้ง กศน.กาฬสินธุ์ 0 0 0 40 531 609 0 0 0 1180 2
35 กศน.อำเภอท่าคันโท กศน.กาฬสินธุ์ 0 0 0 25 533 616 0 0 0 1174 18
36 กศน.อำเภอสามชัย กศน.กาฬสินธุ์ 0 0 0 7 502 625 23 0 0 1157 17
37 กุฉินารายณ์ สพม.24 0 0 0 0 675 469 0 0 0 1144 118
38 เทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 0 0 0 1135 0 0 0 0 0 1135 56
39 วิทยาลัยเทคนิคเขาวง อาชีวกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 0 0 643 490 0 1133 59
40 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ อาชีวกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 0 0 799 256 0 1055 87
41 อนุบาลพรประดิษฐ์ เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 257 604 192 0 0 0 0 1053 41
42 อนุบาลชุลีพร เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 224 638 190 0 0 0 0 1052 43
43 สหัสขันธ์ศึกษา สพม.24 0 0 0 0 623 394 0 0 0 1017 116
44 ห้วยเม็กวิทยาคม สพม.24 0 0 0 0 425 558 22 0 0 1005 116
45 พินิจราษฎร์บำรุง สพป.กส.2 0 0 233 771 0 0 0 0 0 1004 44
46 เขาวงพิทยาคาร สพม.24 0 0 0 0 487 470 0 0 0 957 118
47 ท่าคันโทวิทยาคาร สพม.24 0 0 0 0 404 518 0 0 0 922 103
48 บ้านนาคูพัฒนา 'กรป.กลางอุปถัมภ์' สพม.24 0 0 0 0 437 391 0 0 0 828 105
49 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี อาชีวกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 0 0 574 243 0 817 73
50 วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง อาชีวกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 0 0 616 200 0 816 45
51 วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง อาชีวกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 0 0 543 265 0 808 70
52 สามชัย สพม.24 0 0 0 0 461 342 0 0 0 803 95
53 วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ นาฏศิลป์กาฬสินธุ์ 0 0 0 0 131 314 0 0 339 784 64
54 เมืองสมเด็จ อบจ.กาฬสินธุ์ 0 0 0 0 454 313 0 0 0 767 42
55 เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 21 246 499 0 0 0 0 0 766 34
56 เนินยางประชาสามัคคี อบจ.กาฬสินธุ์ 0 0 0 0 418 333 0 0 0 751 37
57 อนุบาลจันทรัตน์ เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 18 285 433 0 0 0 0 0 736 29
58 รวมบัณฑิตศึกษา เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 11 201 340 157 0 0 0 0 709 30
59 ห้วยผึ้งพิทยา สพม.24 0 0 0 0 336 334 0 0 0 670 95
60 พรชัยวิชชาลัย เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 12 128 499 28 0 0 0 0 667 31
61 เทศบาล 3 วัดเหนือ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 0 0 658 0 0 0 0 0 0 658 27
62 พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง สพป.กส.1 0 0 69 570 0 0 0 0 0 639 26
63 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสามชัย อาชีวกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 0 0 594 9 0 603 15
64 ธนาศิริวัฒนศึกษา เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 14 210 370 0 0 0 0 0 594 32
65 วิทยาลัยเทคโนโลยีสมเด็จพณิชยการ อาชีวกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 0 0 496 86 0 582 28
66 อนุบาลพรวิรุฬห์ เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 159 309 112 0 0 0 0 580 47
67 ดงมูลวิทยาคม อบจ.กาฬสินธุ์ 0 0 0 0 287 286 0 0 0 573 36
68 เขาวงวิทยา เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 45 153 367 0 0 0 0 0 565 26
69 บ้านหนองแซง สพป.กส.2 0 0 111 282 138 0 0 0 0 531 34
70 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ อาชีวกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 0 0 304 221 0 525 24
71 อนุบาลปิยวรรณ เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 161 361 0 0 0 0 0 522 24
72 บ้านดินจี่ สพป.กส.3 0 0 96 286 139 0 0 0 0 521 24
73 อนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 145 369 0 0 0 0 0 514 0
74 คำม่วงจรัสวิทย์ สพป.กส.3 0 0 65 443 0 0 0 0 0 508 23
75 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สพม.24 0 0 0 0 238 263 0 0 0 501 100
76 ชุมชนหนองสอวิทยาคาร สพป.กส.1 0 0 124 264 106 0 0 0 0 494 23
77 จุมจังพลังราษฎร์ อบจ.กาฬสินธุ์ 0 0 0 0 201 291 0 0 0 492 39
78 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 488 0 0 0 0 0 0 0 0 488 77
79 สามชัยอุดมวิทย์ สพป.กส.1 0 0 86 402 0 0 0 0 0 488 24
80 บ้านโนนค้อ สพป.กส.3 0 0 85 285 112 0 0 0 0 482 24
81 อนุบาลรัตากาฬสินธุ์ เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 276 206 0 0 0 0 0 482 26
82 บุญมีวิทยา เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 63 414 0 0 0 0 0 477 23
83 บ้านนาบอน สพป.กส.3 0 0 85 267 125 0 0 0 0 477 20
84 อนุบาลธษพลศึกษา เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 151 316 0 0 0 0 0 467 20
85 อนุบาลอุดมพร เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 11 154 300 0 0 0 0 0 465 17
86 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 0 0 4 143 156 160 0 0 0 463 18
87 อนุบาลทุ่งมน เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 203 251 0 0 0 0 0 454 17
88 กิตติรวี เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 138 237 76 0 0 0 0 451 21
89 ลำปาววิทยาคม อบจ.กาฬสินธุ์ 0 0 0 0 304 134 0 0 0 438 40
90 เพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์ เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 89 276 71 0 0 0 0 436 31
91 ดอนจานวิทยาคม สพม.24 0 0 0 0 247 185 0 0 0 432 75
92 เพชรผ่องพันธุ์วิทยา เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 83 242 71 34 0 0 0 430 26
93 ท่าคันโทวิทยายน สพป.กส.2 0 0 70 279 79 0 0 0 0 428 29
94 นามนราษฎร์สงเคราะห์ สพป.กส.3 0 0 81 254 83 0 0 0 0 418 20
95 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ สพป.กส.3 0 0 81 229 106 0 0 0 0 416 21
96 อนุบาลลำปาว เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 17 131 243 23 0 0 0 0 414 29
97 บุญยาทัตพลประสิทธิ์ เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 28 208 171 0 0 0 0 0 407 19
98 ขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 113 232 56 0 0 0 0 401 25
99 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 113 280 0 0 0 0 0 393 0
100 นาขามวิทยา สพป.กส.3 0 0 76 252 60 0 0 0 0 388 25
101 สงเปลือยวิทยายน สพป.กส.3 0 0 89 184 107 0 0 0 0 380 19
102 ดงพยุงสงเคราะห์ สพป.กส.1 0 0 69 209 98 0 0 0 0 376 18
103 นาเชือกวิทยาสรรพ์ สพป.กส.2 0 0 85 179 112 0 0 0 0 376 27
104 วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย อาชีวกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 0 0 253 119 0 372 15
105 บ้านดงสวนพัฒนา สพป.กส.3 0 0 68 223 78 0 0 0 0 369 16
106 ชุมชนหนองหินวิทยาคาร สพป.กส.2 0 0 38 228 102 0 0 0 0 368 25
107 อนุบาลปรีดี เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 9 154 203 0 0 0 0 0 366 19
108 ยางอู้มวิทยาคาร สพป.กส.2 0 0 80 182 100 0 0 0 0 362 29
109 นามนพิทยาคม สพม.24 0 0 0 0 236 124 0 0 0 360 44
110 วิทยาลัยศาสนศาสตรเฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มมก.วศ.กาฬสินธุ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 360 360 26
111 บ้านชาด สพป.กส.3 0 0 64 214 80 0 0 0 0 358 18
112 บ้านหนองกุงใหญ่ สพป.กส.1 0 0 58 201 94 0 0 0 0 353 18
113 คำบงพิทยาคม สพป.กส.3 0 0 62 202 88 0 0 0 0 352 22
114 จรชนะศึกษา เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 18 148 175 0 0 0 0 0 341 16
115 สมเด็จประชานุเคราะห์ สพป.กส.3 0 0 50 201 90 0 0 0 0 341 17
116 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา สพป.กส.3 0 0 29 309 0 0 0 0 0 338 15
117 บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป.กส.1 0 0 61 214 57 0 0 0 0 332 19
118 นาไคร้พิทยาสรรพ์ สพม.24 0 0 0 0 155 174 0 0 0 329 54
119 กุดสิมวิทยาสาร สพป.กส.3 0 0 17 210 101 0 0 0 0 328 18
120 บ้านโพนแพง สพป.กส.3 0 0 51 200 66 0 0 0 0 317 18
121 บ้านคำป่าหว้าน สพป.กส.3 0 0 84 231 0 0 0 0 0 315 15
122 บ้านคุย สพป.กส.3 0 0 41 223 51 0 0 0 0 315 22
123 หนองแสงวิทยาเสริม สพป.กส.3 0 0 57 186 66 0 0 0 0 309 17
124 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 131 172 0 0 0 0 0 303 0
125 หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง สพป.กส.1 0 0 57 245 0 0 0 0 0 302 15
126 คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สพป.กส.2 0 0 42 172 86 0 0 0 0 300 23
127 ชุมชนนาจารย์วิทยา สพป.กส.1 0 0 39 166 92 0 0 0 0 297 15
128 วิทยาลัยเทคโนโลยีกมลาไสย อาชีวกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 0 0 256 41 0 297 13
129 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม สพป.กส.3 0 0 65 178 53 0 0 0 0 296 18
130 คำปลาฝาโนนชัย สพป.กส.1 0 0 55 167 72 0 0 0 0 294 16
131 บ้านโจดนาตาล สพป.กส.3 0 0 49 154 88 0 0 0 0 291 13
132 บ้านม่วงกุล สพป.กส.3 0 0 43 167 79 0 0 0 0 289 17
133 กุดจิกวิทยาคาร* สพป.กส.2 0 0 68 168 52 0 0 0 0 288 23
134 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง สพป.กส.3 0 0 33 193 61 0 0 0 0 287 16
135 เทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 0 0 0 287 0 0 0 0 0 287 24
136 หนองกุงศรีวิทยาคม สพป.กส.2 0 0 36 146 104 0 0 0 0 286 17
137 ขอนแก่นวิทยาเสริม* สพป.กส.2 0 0 51 157 76 0 0 0 0 284 21
138 บ้านกอกวิทยาคม สพป.กส.3 0 0 64 164 56 0 0 0 0 284 16
139 ธนพรวิทยา เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 89 191 0 0 0 0 0 280 14
140 แสงนิลทวนทอง เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 280 0 0 0 0 0 0 280 11
141 หัวนาคำจรูญศิลป์ สพป.กส.2 0 0 43 132 100 0 0 0 0 275 21
142 อนุบาลธนัญญา เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 26 150 98 0 0 0 0 0 274 18
143 ดอนไทรงามพิทยาคม สพม.24 0 0 0 0 162 107 0 0 0 269 45
144 จินดาสินธวานนท์ สพป.กส.2 0 0 50 153 65 0 0 0 0 268 19
145 โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย สพป.กส.1 0 0 58 209 0 0 0 0 0 267 10
146 บ้านต้อนวิทยาคาร สพป.กส.1 0 0 49 153 63 0 0 0 0 265 17
147 ดอนยานางศึกษา สพป.กส.2 0 0 47 146 71 0 0 0 0 264 17
148 นาจำปา สพป.กส.1 0 0 77 187 0 0 0 0 0 264 12
149 ขมิ้นพิทยาสรรพ์ อบจ.กาฬสินธุ์ 0 0 0 0 118 144 0 0 0 262 32
150 สายปัญญาสมาคม สพป.กส.2 0 0 68 124 70 0 0 0 0 262 16
151 บ้านแกวิทยาคม สพป.กส.2 0 0 40 146 75 0 0 0 0 261 25
152 หนองห้างพิทยา อบจ.กาฬสินธุ์ 0 0 0 0 151 107 0 0 0 258 23
153 บ้านสาวิทยาสรรพ์ สพป.กส.2 0 0 44 146 65 0 0 0 0 255 17
154 สามขาสว่างวิทย์ สพม.24 0 0 0 0 142 113 0 0 0 255 54
155 เหล่ากลางวิทยาคม สพม.24 0 0 0 0 131 123 0 0 0 254 50
156 จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ สพป.กส.3 0 0 62 190 0 0 0 0 0 252 14
157 คลองขามวิทยาคาร อบจ.กาฬสินธุ์ 0 0 0 0 135 116 0 0 0 251 0
158 พุทธปัญญา เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 84 164 0 0 0 0 0 248 11
159 รุ่งรัศมีเดชาวิทย์ เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 4 74 169 0 0 0 0 0 247 14
160 โพนสิมอนุเคราะห์ สพป.กส.2 0 0 58 133 56 0 0 0 0 247 17
161 สังคมพัฒนา สพป.กส.3 0 0 71 175 0 0 0 0 0 246 10
162 อนุบาลวราภรณ์ เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 124 119 0 0 0 0 0 243 15
163 โนนศิลาพิทยาคม สพม.24 0 0 0 0 123 118 0 0 0 241 33
164 สตรีชาญยุทธวิทยา เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 159 80 0 0 0 0 0 239 13
165 หนองสวงวิทยาคม สพป.กส.2 0 0 36 145 58 0 0 0 0 239 22
166 ปอแดงวิทยา สพป.กส.2 0 0 35 95 104 0 0 0 0 234 15
167 วิทยาลัยเทคโนโลยียางตลาด อาชีวกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 0 0 148 86 0 234 12
168 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.กุดสิม ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 233 0 0 0 0 0 0 0 233 13
169 วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคอีสาน อาชีวกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 0 0 202 30 0 232 10
170 ดงสวางวิทยายน ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 63 108 60 0 0 0 0 231 0
171 บ้านนาไร่เดียว สพป.กส.3 0 0 51 116 64 0 0 0 0 231 16
172 ชุมชนสีถานดำรงวิทย์ สพป.กส.1 0 0 36 132 62 0 0 0 0 230 17
173 ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร สพม.24 0 0 0 0 125 105 0 0 0 230 48
174 ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป.กส.2 0 0 35 123 71 0 0 0 0 229 19
175 บ้านนาคู สพป.กส.3 0 0 38 191 0 0 0 0 0 229 12
176 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ สพป.กส.3 0 0 43 131 55 0 0 0 0 229 21
177 โคกคำวิทยา สพป.กส.2 0 0 36 106 86 0 0 0 0 228 18
178 หนองแคนวิทยา สพป.กส.1 0 0 55 172 0 0 0 0 0 227 11
179 หนองจระเข้เรืองศิลป์ สพป.กส.3 0 0 41 137 47 0 0 0 0 225 16
180 ห้วยตูมวิทยาคาร สพป.กส.1 0 0 43 119 63 0 0 0 0 225 14
181 กุดครองวิทยาคาร สพป.กส.1 0 0 45 116 63 0 0 0 0 224 16
182 ห้วยเตยวิทยา สพป.กส.2 0 0 38 128 57 0 0 0 0 223 17
183 ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ สพป.กส.1 0 0 36 186 0 0 0 0 0 222 13
184 ชุมชนโพนพิทยาคม สพป.กส.3 0 0 41 142 36 0 0 0 0 219 16
185 นามลวิทยาคาร สพป.กส.1 0 0 46 107 66 0 0 0 0 219 16
186 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.ห้วยโพธิ์ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 218 0 0 0 0 0 0 0 218 27
187 สามขาราษฎร์บำรุง สพป.กส.3 0 0 53 164 0 0 0 0 0 217 10
188 ชุมชนนาเรียงวิทยาคม สพป.กส.1 0 0 35 128 53 0 0 0 0 216 19
189 บ้านหนองกุงน้อย สพป.กส.1 0 0 43 135 38 0 0 0 0 216 17
190 บ้านหนองชุมแสง สพป.กส.2 0 0 33 127 56 0 0 0 0 216 18
191 ด่านใต้วิทยา สพป.กส.1 0 0 37 114 63 0 0 0 0 214 16
192 บ้านห้วยยาง สพป.กส.1 0 0 33 132 47 0 0 0 0 212 16
193 บ้านโนนเที่ยง สพป.กส.3 0 0 44 119 49 0 0 0 0 212 16
194 โนนคำวิทยา สพม.24 0 0 0 0 109 103 0 0 0 212 31
195 อนุบาลสรรพเลิศ เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 210 0 0 0 0 0 0 210 7
196 ไตรรัตนวิทยาคม สพม.24 0 0 0 0 121 87 0 0 0 208 40
197 หนองกุงราษฎร์วิทยา สพป.กส.2 0 0 55 152 0 0 0 0 0 207 13
198 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองบัว ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 206 0 0 0 0 0 0 0 206 12
199 หนองบัวใน สพป.กส.3 0 0 35 130 40 0 0 0 0 205 16
200 ชุมชนแก้งคำวิทยา สพป.กส.1 0 0 44 159 0 0 0 0 0 203 11
201 บึงวิชัยสงเคราะห์ สพป.กส.1 0 0 42 101 58 0 0 0 0 201 17
202 ภูฮังวิทยาคาร สพป.กส.2 0 0 74 126 0 0 0 0 0 200 11
203 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบัวขาว ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 13
204 ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ สพป.กส.3 0 0 47 133 19 0 0 0 0 199 15
205 อนุบาลโนนศิลา ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 198 0 0 0 0 0 0 198 0
206 อนุบาลสว่างวิทย์ เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 3 120 74 0 0 0 0 0 197 11
207 นางามวิทยา สพป.กส.3 0 0 47 149 0 0 0 0 0 196 11
208 อนุบาลสมฤทัย เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 196 0 0 0 0 0 0 196 10
209 เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา สพป.กส.2 0 0 48 147 0 0 0 0 0 195 18
210 กุดหว้าวิทยา สพป.กส.3 0 0 41 152 0 0 0 0 0 193 15
211 หนองแสงถวิลราษฎร์ สพป.กส.3 0 0 28 111 53 0 0 0 0 192 16
212 แกเปะราษฎร์นิยม สพป.กส.1 0 0 54 138 0 0 0 0 0 192 11
213 หนองกุงวิทยาคม สพป.กส.1 0 0 33 98 60 0 0 0 0 191 16
214 โนนสูงวิทยา สพป.กส.2 0 0 39 152 0 0 0 0 0 191 11
215 ดงสมบูรณ์ประชารัฐ สพป.กส.2 0 0 32 94 63 0 0 0 0 189 14
216 ชุมชนบ้านป่าแดง สพป.กส.2 0 0 53 135 0 0 0 0 0 188 13
217 นาค้อวิทยาคม สพป.กส.2 0 0 29 95 64 0 0 0 0 188 20
218 ชุมชนบ้านบอนวิทยา สพป.กส.3 0 0 37 150 0 0 0 0 0 187 10
219 บ้านสวนผึ้ง สพป.กส.3 0 0 28 104 54 0 0 0 0 186 16
220 เชียงสาศิลปสถาน สพป.กส.2 0 0 41 72 73 0 0 0 0 186 18
221 แก้วเสด็จพิทยาคม สพม.24 0 0 0 0 82 102 0 0 0 184 29
222 นากุงวิทยาเสริม สพป.กส.2 0 0 40 143 0 0 0 0 0 183 10
223 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 สพป.กส.3 0 0 0 183 0 0 0 0 0 183 13
224 หนองชุมแสงวิทยาคม อบจ.กาฬสินธุ์ 0 0 0 0 75 107 0 0 0 182 20
225 หนองแวงเหนือ สพป.กส.1 0 0 35 97 50 0 0 0 0 182 14
226 โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา สพป.กส.2 0 0 30 96 56 0 0 0 0 182 21
227 คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง สพป.กส.3 0 0 27 106 48 0 0 0 0 181 16
228 โนนสูงพิทยาคม สพม.24 0 0 0 0 118 63 0 0 0 181 41
229 นาโกวิทยาสูง สพป.กส.3 0 0 46 91 42 0 0 0 0 179 16
230 มหาไชยพิทยาคม สพม.24 0 0 0 0 122 57 0 0 0 179 29
231 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิต อาชีวกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 0 0 141 38 0 179 16
232 สะอาดประชาสรรพ์ สพป.กส.1 0 0 28 106 45 0 0 0 0 179 16
233 หนองแสงราษฎร์พัฒนา สพป.กส.1 0 0 53 105 21 0 0 0 0 179 15
234 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.ห้วยผึ้ง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 177 0 0 0 0 0 0 0 177 13
235 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองผือ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 177 0 0 0 0 0 0 0 177 10
236 หัวหินวัฒนาลัย สพม.24 0 0 0 0 87 90 0 0 0 177 25
237 คุรุมิตรประสิทธิ์ศิลป์ เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 22 93 42 19 0 0 0 176 16
238 ดงบังอำนวยวิทย์ สพป.กส.2 0 0 44 132 0 0 0 0 0 176 12
239 บ้านเสียววิทยาสรรพ์ สพป.กส.2 0 0 49 125 0 0 0 0 0 174 12
240 มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ สพม.24 0 0 0 0 108 66 0 0 0 174 35
241 นาทันวิทยา สพป.กส.3 0 0 32 91 50 0 0 0 0 173 16
242 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.นาจารย์ หมู่ที่ 4 ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 173 0 0 0 0 0 0 0 173 8
243 หนองแวงประชาสรรพ์ สพป.กส.2 0 0 30 92 51 0 0 0 0 173 18
244 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม สพป.กส.3 0 0 36 135 0 0 0 0 0 171 11
245 หนองอีบุตรไพรเวทย์ สพป.กส.3 0 0 32 109 30 0 0 0 0 171 17
246 เหล่าไฮงามวิทยาสูง สพป.กส.3 0 0 37 108 26 0 0 0 0 171 15
247 บ้านโหมนสงเคราะห์ สพป.กส.1 0 0 23 105 42 0 0 0 0 170 17
248 จำปาหลวงวิทยาคม สพม.24 0 0 0 0 99 70 0 0 0 169 25
249 ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ สพป.กส.2 0 0 40 95 32 0 0 0 0 167 17
250 บ้านโนนอำนวย สพป.กส.2 0 0 39 127 0 0 0 0 0 166 17
251 นาสีนวลโสกทรายวิทยา สพป.กส.1 0 0 36 129 0 0 0 0 0 165 10
252 มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ สพม.24 0 0 0 0 94 71 0 0 0 165 25
253 หนองหูลิงเจริญเวทย์ สพป.กส.3 0 0 34 131 0 0 0 0 0 165 10
254 เทศบาล 2 วัดสว่างคงคา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 124 41 0 0 0 165 22
255 บ้านนาวิทยาคม สพป.กส.1 0 0 31 98 35 0 0 0 0 164 16
256 บ้านบัวสามัคคี สพป.กส.3 0 0 29 135 0 0 0 0 0 164 10
257 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัว ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 163 0 0 0 0 0 0 0 163 9
258 โคกนาดี สพป.กส.3 0 0 25 90 47 0 0 0 0 162 14
259 ชุมชนกุดโดนวิทยาคม สพป.กส.2 0 0 33 76 52 0 0 0 0 161 18
260 ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา สพป.กส.1 0 0 46 73 42 0 0 0 0 161 15
261 วัดเวฬุวัน เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 106 55 0 0 0 161 7
262 วิทยาลัยเทคโนโลยีเพิ่มพูนบริหารธุรกิจกาฬสินธุ์ อาชีวกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 0 0 104 57 0 161 13
263 หนองปะโอประชาอุทิศ สพป.กส.2 0 0 57 103 0 0 0 0 0 160 10
264 หนองพอกวิทยายน สพป.กส.1 0 0 31 93 36 0 0 0 0 160 16
265 นาแกราษฎร์อำนวย สพป.กส.2 0 0 44 115 0 0 0 0 0 159 13
266 บ้านกลาง สพป.กส.3 0 0 28 88 43 0 0 0 0 159 15
267 บ้านห้วยผึ้ง สพป.กส.3 0 0 0 159 0 0 0 0 0 159 9
268 เขาพระนอนวิทยาคม สพม.24 0 0 0 0 93 66 0 0 0 159 28
269 เหล่านาแกวิทยานุสรณ์ สพม.24 0 0 0 0 91 67 0 0 0 158 31
270 นามะเขือพัฒนศึกษา สพม.24 0 0 0 0 107 50 0 0 0 157 25
271 นาเชือกวิทยาคม อบจ.กาฬสินธุ์ 0 0 0 0 98 59 0 0 0 157 0
272 โนนเมืองวิทยาคาร สพป.กส.1 0 0 23 92 42 0 0 0 0 157 15
273 ปลาเค้าวิทยาคาร สพป.กส.1 0 0 29 85 42 0 0 0 0 156 14
274 มหาไชยโคกกว้างวิทยา สพป.กส.3 0 0 40 116 0 0 0 0 0 156 8
275 บอนเขียวราษฎร์บำรุง สพป.กส.3 0 0 36 119 0 0 0 0 0 155 10
276 บ้านหนองมะงง สพป.กส.3 0 0 25 130 0 0 0 0 0 155 9
277 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ สพป.กส.3 0 0 13 104 38 0 0 0 0 155 16
278 คำหมุนผดุงเวทย์ สพป.กส.3 0 0 42 112 0 0 0 0 0 154 9
279 บ้านหนองตอกแป้นวิทยา สพป.กส.2 0 0 36 91 27 0 0 0 0 154 17
280 บ้านโนนชาด สพป.กส.3 0 0 22 94 38 0 0 0 0 154 16
281 หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ สพป.กส.2 0 0 33 79 42 0 0 0 0 154 16
282 โคกประสิทธิ์วิทยา สพป.กส.2 0 0 28 94 32 0 0 0 0 154 18
283 คำไฮวิทยา สพป.กส.2 0 0 27 92 34 0 0 0 0 153 16
284 สามัคคีบัวขาว สพป.กส.3 0 0 30 123 0 0 0 0 0 153 8
285 หนองหญ้าปล้อง สพป.กส.3 0 0 45 83 25 0 0 0 0 153 14
286 ท่าแสงวิทยายน สพป.กส.1 0 0 25 87 40 0 0 0 0 152 16
287 บ้านลาดวิทยาเสริม สพป.กส.1 0 0 20 88 44 0 0 0 0 152 13
288 วิทยาลัยอาชีวศึกษาไท-เทค กาฬสินธุ์ อาชีวกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 0 0 125 27 0 152 10
289 กุดค้าวเทพพิทยา สพป.กส.3 0 0 21 91 39 0 0 0 0 151 17
290 ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน สพป.กส.1 0 0 41 109 0 0 0 0 0 150 9
291 หนองสอพิทยาคม สพม.24 0 0 0 0 96 54 0 0 0 150 37
292 ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา สพป.กส.2 0 0 35 114 0 0 0 0 0 149 12
293 บ้านหนองแวงฮี สพป.กส.2 0 0 47 70 32 0 0 0 0 149 16
294 หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ สพป.กส.3 0 0 28 82 39 0 0 0 0 149 16
295 ฮ่องฮีวิทยา สพป.กส.2 0 0 23 91 35 0 0 0 0 149 17
296 เทศบาลท่าคันโท (ท.ท.ท.) ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 130 19 0 0 0 0 0 149 0
297 โคกเมยประชาพัฒนา สพป.กส.1 0 0 31 118 0 0 0 0 0 149 11
298 ดงบังวิทยา สพป.กส.2 0 0 28 82 38 0 0 0 0 148 15
299 อนุบาลสาธิตศึกษา เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 148 0 0 0 0 0 0 148 15
300 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณคีรีวงษ์ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 147 0 0 0 0 0 0 0 147 5
301 ไค้นุ่นวิทยาพูน สพป.กส.3 0 0 0 94 53 0 0 0 0 147 14
302 ผดุงราษฎร์วิทยา สพป.กส.2 0 0 31 115 0 0 0 0 0 146 13
303 ผาเสวยรังสรรค์ สพม.24 0 0 0 0 68 78 0 0 0 146 25
304 ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา สพป.กส.1 0 0 26 89 30 0 0 0 0 145 15
305 ดงน้อยวิทยา สพป.กส.1 0 0 22 77 45 0 0 0 0 144 14
306 บ้านทรายทองวิทยาคม สพป.กส.2 0 0 35 76 33 0 0 0 0 144 16
307 หนองแวงวิทยานุกูล สพป.กส.3 0 0 30 92 22 0 0 0 0 144 14
308 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ สพป.กส.3 0 0 19 87 38 0 0 0 0 144 17
309 โนนศิลาสว่างวิทย์ สพป.กส.2 0 0 23 121 0 0 0 0 0 144 11
310 โป่งเชือกศึกษาสถาน สพป.กส.1 0 0 20 94 30 0 0 0 0 144 13
311 นาบงวิทยา สพป.กส.2 0 0 29 114 0 0 0 0 0 143 10
312 บ้านส้มป่อย สพป.กส.3 0 0 30 83 30 0 0 0 0 143 15
313 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกกต้อง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 143 0 0 0 0 0 0 0 143 10
314 หนองแข้วิทยา สพป.กส.2 0 0 22 93 28 0 0 0 0 143 20
315 บ้านหนองแวงบ่อแก้ว สพป.กส.2 0 0 22 87 33 0 0 0 0 142 16
316 บ้านแก้งกะอาม สพป.กส.3 0 0 37 105 0 0 0 0 0 142 9
317 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 สพป.กส.3 0 0 16 80 45 0 0 0 0 141 17
318 ยางคำวิทยา สพป.กส.2 0 0 22 73 46 0 0 0 0 141 17
319 คำเม็กวิทยา สพป.กส.3 0 0 34 106 0 0 0 0 0 140 8
320 ท่านาจานวิทยา สพป.กส.1 0 0 38 71 31 0 0 0 0 140 13
321 บ้านดงหมู สพป.กส.3 0 0 25 114 0 0 0 0 0 139 9
322 ทรายมูลพิทยาคม อบจ.กาฬสินธุ์ 0 0 0 0 51 87 0 0 0 138 17
323 เมืองเหนือวิทยาคม สพม.24 0 0 0 0 105 32 0 0 0 137 29
324 ถ้ำปลาวิทยายน สพป.กส.1 0 0 23 67 46 0 0 0 0 136 14
325 นางามแก่นลำดวนวิทยา สพป.กส.2 0 0 36 100 0 0 0 0 0 136 10
326 นาตาลวิทยาคม สพป.กส.2 0 0 23 113 0 0 0 0 0 136 13
327 นามนราษฎร์นุเคราะห์ สพป.กส.1 0 0 29 107 0 0 0 0 0 136 10
328 บ้านดอนอุมรัว สพป.กส.3 0 0 34 102 0 0 0 0 0 136 9
329 ประชารัฐพัฒนศึกษา สพม.24 0 0 0 0 73 63 0 0 0 136 25
330 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.หนองสอ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 136 0 0 0 0 0 0 0 136 4
331 หนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล) สพป.กส.3 0 0 24 111 0 0 0 0 0 135 10
332 บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 สพป.กส.3 0 0 25 80 29 0 0 0 0 134 14
333 บ้านเหล่าสีแก้ว สพป.กส.3 0 0 27 75 32 0 0 0 0 134 13
334 วังยางวิทยาคาร สพป.กส.2 0 0 27 81 26 0 0 0 0 134 17
335 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.สมเด็จ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 133 0 0 0 0 0 0 0 133 4
336 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทม.กาฬสินธุ์ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 133 0 0 0 0 0 0 0 133 6
337 หนองกุงไทยวิทยาคม สพป.กส.2 0 0 23 110 0 0 0 0 0 133 12
338 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) สพป.กส.1 0 0 37 96 0 0 0 0 0 133 8
339 ชุมชนนามะเขือวิทยา สพป.กส.1 0 0 43 89 0 0 0 0 0 132 10
340 บ้านหนองสระพัง สพป.กส.3 0 0 18 74 40 0 0 0 0 132 13
341 ยิ่งสันต์วิทยา สพป.กส.3 0 0 25 107 0 0 0 0 0 132 6
342 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุดหว้า ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 132 0 0 0 0 0 0 0 132 9
343 สูงเนินวิทยาคม สพป.กส.3 0 0 19 113 0 0 0 0 0 132 8
344 หนองห้างอำนวยวิทย์ สพป.กส.3 0 0 33 99 0 0 0 0 0 132 10
345 อนุบาลบงกชเพชรมณี เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 11 80 41 0 0 0 0 0 132 11
346 บ้านสร้างแสน สพป.กส.3 0 0 42 89 0 0 0 0 0 131 7
347 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองห้าง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 131 0 0 0 0 0 0 0 131 9
348 บ้านม่วงวิทยายน สพป.กส.1 0 0 45 85 0 0 0 0 0 130 9
349 อนุบาลบุญมีวิทยา เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 130 0 0 0 0 0 0 130 8
350 อนุบาลเทศบาลเมืองบัวขาว ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 130 0 0 0 0 0 0 130 0
351 ไตรมิตรวิทยาเสริม เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 130 0 0 0 0 0 0 130 10
352 ชุมชนดอนม่วงงาม สพป.กส.2 0 0 26 103 0 0 0 0 0 129 13
353 ดอนหวายราษฎร์บำรุง สพป.กส.1 0 0 33 96 0 0 0 0 0 129 10
354 ปากน้ำราษฎร์บำรุง สพป.กส.1 0 0 35 94 0 0 0 0 0 129 10
355 ดงเมืองวิทยาคาร สพป.กส.1 0 0 31 97 0 0 0 0 0 128 10
356 บ้านหนองผ้าอ้อม สพป.กส.3 0 0 40 88 0 0 0 0 0 128 5
357 บ้านกุดแห่ สพป.กส.1 0 0 21 106 0 0 0 0 0 127 10
358 บ้านคำพิมูล สพป.กส.3 0 0 12 91 24 0 0 0 0 127 15
359 หนองมันปลาวิทยา สพป.กส.2 0 0 14 60 53 0 0 0 0 127 14
360 โคกก่องวิทยา สพป.กส.1 0 0 0 127 0 0 0 0 0 127 8
361 บ้านโคกกลาง สพป.กส.2 0 0 41 85 0 0 0 0 0 126 7
362 เหล่าหลวงวิทยาคาร สพป.กส.1 0 0 25 101 0 0 0 0 0 126 9
363 ดอนขีวิทยา สพป.กส.2 0 0 36 89 0 0 0 0 0 125 7
364 ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ สพป.กส.1 0 0 35 90 0 0 0 0 0 125 9
365 ท่าแห่วิทยาคม สพป.กส.2 0 0 27 98 0 0 0 0 0 125 10
366 นาดีหลุมข้าววิทยา สพป.กส.2 0 0 25 99 0 0 0 0 0 124 13
367 สมฤทัย เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 0 124 0 0 0 0 0 124 8
368 อนุบาลเทศบาลตำบลกมลาไสย ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 89 35 0 0 0 0 0 124 0
369 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.ร่องคำ 2 ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 123 0 0 0 0 0 0 0 123 8
370 โนนสะอาดราษฎร์อำนวย สพป.กส.2 0 0 17 77 29 0 0 0 0 123 16
371 นาโกวิทยา สพป.กส.1 0 0 40 82 0 0 0 0 0 122 6
372 บานเย็นศึกษา เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 0 122 0 0 0 0 0 122 7
373 บ้านหนองม่วง สพป.กส.3 0 0 23 71 28 0 0 0 0 122 16
374 โรงเรียนพระปริยัติสามัญวัดประชานิยม สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 82 40 0 0 0 122 8
375 หัวงัววิทยาคาร สพป.กส.2 0 0 19 102 0 0 0 0 0 121 9
376 โคกเครือวิทยา สพป.กส.2 0 0 13 73 35 0 0 0 0 121 19
377 ฆ้องชัยวิทยาคม สพม.24 0 0 0 0 79 41 0 0 0 120 25
378 บึงไฮโนนสวางวิทยา สพป.กส.1 0 0 21 99 0 0 0 0 0 120 9
379 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงหมู ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 120 0 0 0 0 0 0 0 120 4
380 โคกศรีวิทยายน สพป.กส.2 0 0 18 102 0 0 0 0 0 120 12
381 ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ สพป.กส.1 0 0 34 85 0 0 0 0 0 119 10
382 บ่อแก้วญาณเวทีพัฒนา สพม.24 0 0 0 0 60 59 0 0 0 119 27
383 บัณฑิตศึกษา เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 54 48 16 0 0 0 0 118 13
384 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.นาคู ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 117 0 0 0 0 0 0 0 117 5
385 หนองโพนโนนสมบูรณ์ สพป.กส.1 0 0 35 82 0 0 0 0 0 117 7
386 คำใหญ่วิทยา สพป.กส.2 0 0 21 95 0 0 0 0 0 116 13
387 บ้านม่วงวิทยาคม สพป.กส.1 0 0 18 98 0 0 0 0 0 116 9
388 อนุบาลพรบิดา เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 116 0 0 0 0 0 0 116 5
389 เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ สพป.กส.1 0 0 37 79 0 0 0 0 0 116 7
390 โคกศรีเมือง สพม.24 0 0 0 0 59 57 0 0 0 116 25
391 หนองอิเฒ่าวิทยา สพป.กส.2 0 0 38 77 0 0 0 0 0 115 10
392 โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา สพป.กส.1 0 0 23 92 0 0 0 0 0 115 10
393 บ้านกุดท่าลือ สพป.กส.2 0 0 25 89 0 0 0 0 0 114 10
394 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กุดหว้า ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 114 0 0 0 0 0 0 0 114 9
395 โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ สพป.กส.2 0 0 31 82 0 0 0 0 0 113 8
396 คำคาราษฎร์บำรุง สพป.กส.1 0 0 0 112 0 0 0 0 0 112 9
397 บ้านโนนยาง สพป.กส.3 0 0 37 75 0 0 0 0 0 112 9
398 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.คำใหญ่ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 112 0 0 0 0 0 0 0 112 6
399 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนค้อ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 112 0 0 0 0 0 0 0 112 6
400 บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ สพม.24 0 0 0 0 64 47 0 0 0 111 25
401 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) สพป.กส.3 0 0 20 68 23 0 0 0 0 111 13
402 กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ สพป.กส.1 0 0 39 71 0 0 0 0 0 110 7
403 นาขามร่วมราษฎร์บำรุง สพป.กส.1 0 0 18 92 0 0 0 0 0 110 7
404 วังลิ้นฟ้าวิทยาคม สพม.24 0 0 0 0 58 52 0 0 0 110 29
405 วิทยาลัยเทคโนโลยีสหัสขันธ์ อาชีวกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 0 0 110 0 0 110 11
406 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโพธิธรรมวิทยา สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 67 43 0 0 0 110 9
407 สิงห์สะอาด สพป.กส.1 0 0 30 79 0 0 0 0 0 109 7
408 หามแหโพนทองวิทยาคม สพป.กส.1 0 0 27 82 0 0 0 0 0 109 9
409 เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม สพป.กส.1 0 0 26 83 0 0 0 0 0 109 10
410 ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร สพป.กส.2 0 0 23 65 20 0 0 0 0 108 18
411 หนองโนวิทยาคม สพป.กส.2 0 0 29 79 0 0 0 0 0 108 7
412 หนองไม้พลวงวิทยาคม สพป.กส.2 0 0 38 70 0 0 0 0 0 108 12
413 คอนเรียบอนุกูล สพป.กส.1 0 0 27 80 0 0 0 0 0 107 8
414 บ้านสุขเจริญ สพป.กส.3 0 0 27 80 0 0 0 0 0 107 8
415 ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล สพป.กส.2 0 0 17 90 0 0 0 0 0 107 13
416 ท่ากลางแจ้งจมวิทยา สพป.กส.1 0 0 34 72 0 0 0 0 0 106 8
417 บ้านหนองช้าง สพป.กส.1 0 0 30 76 0 0 0 0 0 106 8
418 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองแปน ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 106 0 0 0 0 0 0 0 106 6
419 อนุบาลบานเย็น เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 106 0 0 0 0 0 0 106 8
420 เชียงเครือวิทยาคม สพป.กส.1 0 0 31 46 29 0 0 0 0 106 11
421 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง สพป.กส.3 0 0 19 62 24 0 0 0 0 105 15
422 บ้านคำอีหงษ์ สพป.กส.3 0 0 21 84 0 0 0 0 0 105 10
423 บ้านนาวี สพป.กส.3 0 0 28 77 0 0 0 0 0 105 7
424 บ้านโคกศรี สพป.กส.2 0 0 27 78 0 0 0 0 0 105 7
425 สหัสขันธ์วิทยาคม สพป.กส.1 0 0 18 87 0 0 0 0 0 105 8
426 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปฐมเกษาราม ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 104 0 0 0 0 0 0 0 104 10
427 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.โนนแหลมทอง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 104 0 0 0 0 0 0 0 104 9
428 หนองแฝกหนองหว้าวิทยา สพป.กส.2 0 0 20 84 0 0 0 0 0 104 10
429 หัวคูประชาอุทิศ สพป.กส.1 0 0 12 92 0 0 0 0 0 104 6
430 บ้านหนองขาม สพป.กส.2 0 0 31 72 0 0 0 0 0 103 9
431 บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี สพป.กส.1 0 0 30 73 0 0 0 0 0 103 7
432 หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ สพม.24 0 0 0 0 61 42 0 0 0 103 25
433 ห้วยยางดงวิทยา สพป.กส.2 0 0 31 72 0 0 0 0 0 103 11
434 ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ สพป.กส.2 0 0 12 52 38 0 0 0 0 102 12
435 บ้านแกวิทยายน สพป.กส.1 0 0 0 102 0 0 0 0 0 102 8
436 บ้านโพนนาดี สพป.กส.3 0 0 5 89 8 0 0 0 0 102 12
437 พุทโธภาวนาประชาสรรค์ สพม.24 0 0 0 0 46 56 0 0 0 102 29
438 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.ร่องคำ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 102 0 0 0 0 0 0 0 102 5
439 โคกกลางราษฎร์พิทักษ์ สพป.กส.3 0 0 33 69 0 0 0 0 0 102 8
440 ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา สพป.กส.2 0 0 43 58 0 0 0 0 0 101 12
441 หนองโนวิทยา สพป.กส.2 0 0 21 80 0 0 0 0 0 101 6
442 ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ สพป.กส.1 0 0 26 74 0 0 0 0 0 100 6
443 คำแคนราษฎร์วิทยา สพป.กส.1 0 0 24 76 0 0 0 0 0 100 7
444 ดงไร่ราษฎร์พัฒนา สพป.กส.1 0 0 30 70 0 0 0 0 0 100 9
445 บ้านห้วยแดง สพป.กส.3 0 0 20 80 0 0 0 0 0 100 7
446 สำราญ - ประภาศรี สพป.กส.2 0 0 17 83 0 0 0 0 0 100 9
447 หนองซองแมวผดุงวิทย์ สพป.กส.3 0 0 14 86 0 0 0 0 0 100 9
448 หนองทุ่มสงเคราะห์ สพป.กส.1 0 0 29 71 0 0 0 0 0 100 6
449 ดงเหนือประชาสรรค์ สพป.กส.3 0 0 21 78 0 0 0 0 0 99 10
450 บ้านคำม่วง สพป.กส.3 0 0 21 77 0 0 0 0 0 98 7
451 หนองไผ่รัฐบำรุง สพป.กส.2 0 0 31 67 0 0 0 0 0 98 10
452 แซงบาดาลบ้านบากวิทยา สพป.กส.3 0 0 28 70 0 0 0 0 0 98 5
453 โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี สพป.กส.1 0 0 25 73 0 0 0 0 0 98 6
454 โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม สพป.กส.2 0 0 15 83 0 0 0 0 0 98 9
455 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา สพป.กส.3 0 0 15 82 0 0 0 0 0 97 8
456 ชุมชนดอนยูงวิทยายน สพป.กส.2 0 0 35 62 0 0 0 0 0 97 7
457 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร สพป.กส.3 0 0 9 42 46 0 0 0 0 97 13
458 นิคมหนองแก้วญาณเวที สพม.24 0 0 0 0 59 38 0 0 0 97 25
459 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เสาเล้า ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 97 0 0 0 0 0 0 0 97 9
460 อนุบาลแสงตะวัน เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 97 0 0 0 0 0 0 97 8
461 โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสิมนาโก สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 51 46 0 0 0 97 13
462 บ้านบ่อแก้ว สพป.กส.3 0 0 18 78 0 0 0 0 0 96 8
463 ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร สพป.กส.1 0 0 22 73 0 0 0 0 0 95 6
464 บ้านโพธิ์ไทร สพป.กส.3 0 0 0 95 0 0 0 0 0 95 5
465 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบุตรอินทราราม ม. 7 ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 95 0 0 0 0 0 0 0 95 5
466 หัวขวาวิทยา สพป.กส.1 0 0 31 64 0 0 0 0 0 95 6
467 เย็นสยามวิทยา สพป.กส.3 0 0 19 76 0 0 0 0 0 95 5
468 บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร สพป.กส.1 0 0 9 85 0 0 0 0 0 94 7
469 มะนาววิทยาเสริม สพป.กส.3 0 0 21 73 0 0 0 0 0 94 8
470 หนองบัวพัฒนาวิทยา สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 52 42 0 0 0 94 10
471 แก่งนาจารย์พิทยาคม สพม.24 0 0 0 0 66 28 0 0 0 94 25
472 บ้านนากระเดา สพป.กส.3 0 0 26 67 0 0 0 0 0 93 7
473 พรมลีศรีสว่าง สพป.กส.2 0 0 23 70 0 0 0 0 0 93 9
474 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาภิรมย์ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 93 0 0 0 0 0 0 0 93 6
475 หนองบัวโจดดงลิงวิทยา สพป.กส.1 0 0 19 51 23 0 0 0 0 93 10
476 ดงบังนาแก้ววิทยา สพป.กส.3 0 0 20 72 0 0 0 0 0 92 5
477 บ้านหาดทรายมูล สพป.กส.2 0 0 11 81 0 0 0 0 0 92 10
478 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนจราบ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 92 0 0 0 0 0 0 0 92 5
479 หนองบัววิทยาเสริม สพป.กส.2 0 0 8 64 20 0 0 0 0 92 14
480 โคกหวายราษฎร์สามัคคี สพป.กส.3 0 0 30 62 0 0 0 0 0 92 12
481 บ้านหนองโง้ง สพป.กส.3 0 0 14 77 0 0 0 0 0 91 8
482 บ้านแวงประชารัฐบำรุง สพป.กส.1 0 0 22 69 0 0 0 0 0 91 6
483 พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลาง สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 74 17 0 0 0 91 8
484 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์โคกศรี ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 91 0 0 0 0 0 0 0 91 6
485 ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา สพป.กส.2 0 0 18 73 0 0 0 0 0 91 11
486 อุ่มเม่าวิทยา สพป.กส.2 0 0 30 61 0 0 0 0 0 91 6
487 โรงเรียนชัยมงคลวิทยา สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 57 34 0 0 0 91 8
488 กุดลิงวิทยาคม สพป.กส.1 0 0 22 68 0 0 0 0 0 90 9
489 บ้านหนองผือ สพป.กส.3 0 0 0 58 32 0 0 0 0 90 14
490 มัธยมธษพล เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 49 41 0 0 0 90 9
491 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองกุงใหญ่ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 90 0 0 0 0 0 0 0 90 5
492 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันบ้านดอน ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 90 0 0 0 0 0 0 0 90 6
493 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีสะอาด ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 90 0 0 0 0 0 0 0 90 7
494 สะอาดนาดีศิลาวิทย์ สพป.กส.2 0 0 18 72 0 0 0 0 0 90 10
495 อนุบาลการะเกตุ เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 90 0 0 0 0 0 0 90 4
496 โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา สพป.กส.1 0 0 24 66 0 0 0 0 0 90 8
497 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดจิก ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 89 0 0 0 0 0 0 0 89 4
498 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยศรีสว่างนาบอน ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 89 0 0 0 0 0 0 0 89 4
499 เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา สพป.กส.1 0 0 22 67 0 0 0 0 0 89 8
500 โคกกลางราษฎร์พัฒนา สพป.กส.1 0 0 36 53 0 0 0 0 0 89 5
501 โพนสวางพิทยาคม สพป.กส.1 0 0 32 57 0 0 0 0 0 89 6
502 คำขามวิทยา สพป.กส.2 0 0 15 73 0 0 0 0 0 88 7
503 บ้านนาเหนือ สพป.กส.3 0 0 14 74 0 0 0 0 0 88 8
504 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.หนองหิน 2 ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 88 0 0 0 0 0 0 0 88 2
505 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขมิ้น ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 88 0 0 0 0 0 0 0 88 4
506 สะอาดโนนงามวิทยา สพป.กส.1 0 0 15 73 0 0 0 0 0 88 6
507 บ้านหนองแสง สพป.กส.3 0 0 0 87 0 0 0 0 0 87 14
508 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลางหมื่น ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 87 0 0 0 0 0 0 0 87 4
509 หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง สพป.กส.2 0 0 17 70 0 0 0 0 0 87 7
510 หนองบัววิทยาสรรพ์ สพป.กส.3 0 0 20 67 0 0 0 0 0 87 6
511 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.หนองหิน 1 ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 86 0 0 0 0 0 0 0 86 2
512 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอภิสิทธิ์หนองแวงม่วง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 86 0 0 0 0 0 0 0 86 6
513 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง สพป.กส.3 0 0 24 62 0 0 0 0 0 86 7
514 แจนแลนวิทยา สพป.กส.3 0 0 18 68 0 0 0 0 0 86 10
515 ไชยวารวิทยาคม สพป.กส.2 0 0 22 64 0 0 0 0 0 86 7
516 คำประถมนิคมสงเคราะห์ สพป.กส.1 0 0 24 61 0 0 0 0 0 85 6
517 บ้านโพนสวาง สพป.กส.3 0 0 10 46 29 0 0 0 0 85 11
518 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสำราญ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 85 0 0 0 0 0 0 0 85 4
519 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอโศกธรรมมาราม ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 85 0 0 0 0 0 0 0 85 3
520 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเจริญธรรม ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 84 0 0 0 0 0 0 0 84 4
521 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.สามขา 2 ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 84 0 0 0 0 0 0 0 84 5
522 ทุ่งคลองวิทยา สพป.กส.3 0 0 14 56 13 0 0 0 0 83 12
523 บ้านคำเชียงวัน สพป.กส.1 0 0 19 64 0 0 0 0 0 83 4
524 บ้านเหล่าค้อ สพป.กส.1 0 0 24 59 0 0 0 0 0 83 6
525 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนามะเขือ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 83 0 0 0 0 0 0 0 83 5
526 แก้งนางราษฎร์บำรุง สพป.กส.1 0 0 22 61 0 0 0 0 0 83 6
527 โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา สพป.กส.1 0 0 20 63 0 0 0 0 0 83 5
528 ไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์ สพป.กส.2 0 0 26 57 0 0 0 0 0 83 4
529 บ้านหนองบัว สพป.กส.2 0 0 23 59 0 0 0 0 0 82 10
530 หนองห้างฉวีวิทย์ สพป.กส.3 0 0 20 62 0 0 0 0 0 82 10
531 คำโองวิทยา สพป.กส.2 0 0 20 61 0 0 0 0 0 81 9
532 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชูเถาวัลย์ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 81 0 0 0 0 0 0 0 81 5
533 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เหล่าอ้อย ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 81 0 0 0 0 0 0 0 81 5
534 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไค้นุ่น ม.12 ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 81 0 0 0 0 0 0 0 81 6
535 หนองแสงวิทยา สพป.กส.2 0 0 26 55 0 0 0 0 0 81 5
536 กุดฆ้องชัยวิทยา สพป.กส.2 0 0 18 62 0 0 0 0 0 80 8
537 คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ สพป.กส.1 0 0 22 58 0 0 0 0 0 80 7
538 บ้านหนองม่วง สพป.กส.1 0 0 21 59 0 0 0 0 0 80 5
539 บ้านแห่เจริญวิทย์ สพป.กส.3 0 0 24 56 0 0 0 0 0 80 6
540 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองชุมแสง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 80 0 0 0 0 0 0 0 80 4
541 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองหิน ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 80 0 0 0 0 0 0 0 80 4
542 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุทัยวัน ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 80 0 0 0 0 0 0 0 80 3
543 สามัคคีวิทยาคม สพป.กส.3 0 0 21 59 0 0 0 0 0 80 3
544 หินลาดนารายณ์สาร สพป.กส.3 0 0 22 58 0 0 0 0 0 80 6
545 ชุมชนหนองยางวิทยาคม สพป.กส.3 0 0 23 56 0 0 0 0 0 79 6
546 นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ สพป.กส.3 0 0 13 66 0 0 0 0 0 79 9
547 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านสระบัวโพนสิม ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 79 0 0 0 0 0 0 0 79 6
548 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสมสนุกบ้านคุย ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 79 0 0 0 0 0 0 0 79 5
549 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพนงาม ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 79 0 0 0 0 0 0 0 79 4
550 ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา สพป.กส.1 0 0 20 58 0 0 0 0 0 78 6
551 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุทัยทิพพาวาส ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 78 0 0 0 0 0 0 0 78 4
552 หนองตุวิทยา สพป.กส.1 0 0 18 60 0 0 0 0 0 78 7
553 โคกล่ามวิทยา สพป.กส.1 0 0 13 65 0 0 0 0 0 78 6
554 คำโพนทองราษฎร์นิยม สพป.กส.1 0 0 21 56 0 0 0 0 0 77 4
555 บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) สพป.กส.3 0 0 17 60 0 0 0 0 0 77 5
556 บ้านหนองกุงกลาง สพป.กส.1 0 0 22 55 0 0 0 0 0 77 6
557 สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล สพป.กส.2 0 0 22 52 3 0 0 0 0 77 12
558 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.สายนาวัง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 76 0 0 0 0 0 0 0 76 3
559 บ้านเหล่าภูพานวิทยา สพป.กส.3 0 0 16 59 0 0 0 0 0 75 10
560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างพิชัยกุดท่าลือ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 75 0 0 0 0 0 0 0 75 5
561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองสรวง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 75 0 0 0 0 0 0 0 75 3
562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแสงจันทร์ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 75 0 0 0 0 0 0 0 75 4
563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหัวนาคำ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 75 0 0 0 0 0 0 0 75 6
564 หนองแซงวิทยา สพป.กส.1 0 0 19 56 0 0 0 0 0 75 6
565 บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา สพป.กส.3 0 0 14 60 0 0 0 0 0 74 7
566 บ้านดงอัคคะประชาสามัคคี สพป.กส.2 0 0 25 49 0 0 0 0 0 74 7
567 บ้านห้วยฝา สพป.กส.3 0 0 14 60 0 0 0 0 0 74 6
568 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภูฮัง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 74 0 0 0 0 0 0 0 74 4
569 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยบ้านโพน ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 74 0 0 0 0 0 0 0 74 7
570 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนศาลาทอง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 74 0 0 0 0 0 0 0 74 3
571 หน่อคำประชานุเคราะห์ สพป.กส.2 0 0 18 56 0 0 0 0 0 74 7
572 ธัญญาพัฒนวิทย์ สพม.24 0 0 0 0 51 22 0 0 0 73 25
573 บ้านกกตาล สพป.กส.3 0 0 16 57 0 0 0 0 0 73 8
574 บ้านห้วยม่วง สพป.กส.3 0 0 18 55 0 0 0 0 0 73 10
575 วังมนวิทยาคาร สพม.24 0 0 0 0 32 41 0 0 0 73 33
576 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาจำปา ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 73 0 0 0 0 0 0 0 73 4
577 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาสีนวล ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 73 0 0 0 0 0 0 0 73 4
578 โพธิ์คำประชาสรรค์ สพป.กส.3 0 0 19 54 0 0 0 0 0 73 5
579 บ้านแสนสุข สพป.กส.2 0 0 20 52 0 0 0 0 0 72 5
580 บ้านโคกกว้าง สพป.กส.1 0 0 19 53 0 0 0 0 0 72 5
581 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางห้วยเม็ก ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 72 0 0 0 0 0 0 0 72 6
582 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนศิลาเลิง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 72 0 0 0 0 0 0 0 72 9
583 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองอีบุตร ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 72 0 0 0 0 0 0 0 72 5
584 หนองสนมราษฎร์อำนวย สพป.กส.3 0 0 18 54 0 0 0 0 0 72 4
585 โปโลเล้าสามัคคีวิทยา สพป.กส.1 0 0 15 57 0 0 0 0 0 72 6
586 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) สพป.กส.3 0 0 22 49 0 0 0 0 0 71 5
587 บ้านจาน สพป.กส.3 0 0 14 57 0 0 0 0 0 71 8
588 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางโคกค้อ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 71 0 0 0 0 0 0 0 71 4
589 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์บุ่งคล้า ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 71 0 0 0 0 0 0 0 71 5
590 หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ สพป.กส.2 0 0 16 55 0 0 0 0 0 71 6
591 บ้านนากุดสิม สพป.กส.3 0 0 14 56 0 0 0 0 0 70 5
592 บ้านหนองเสือ สพป.กส.2 0 0 15 55 0 0 0 0 0 70 7
593 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดปฐมแพงศรี สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 37 33 0 0 0 70 5
594 บ้านชัยศรี สพป.กส.2 0 0 17 52 0 0 0 0 0 69 7
595 บ้านสร้างแก้ว สพป.กส.3 0 0 20 49 0 0 0 0 0 69 4
596 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองมะงง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 69 0 0 0 0 0 0 0 69 4
597 น้อยดอนข่าประชาสามัคคี สพป.กส.2 0 0 9 59 0 0 0 0 0 68 7
598 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกบ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 68 0 0 0 0 0 0 0 68 4
599 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ สพป.กส.1 0 0 11 56 0 0 0 0 0 67 5
600 บ้านชาดวิทยาคาร สพป.กส.2 0 0 16 51 0 0 0 0 0 67 6
601 บ้านน้ำปุ้น สพป.กส.3 0 0 12 55 0 0 0 0 0 67 10
602 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนศิลา ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 67 0 0 0 0 0 0 0 67 2
603 แก่งนาขามสามัคคี สพป.กส.1 0 0 17 50 0 0 0 0 0 67 6
604 โนนเตาไหหนองแก สพป.กส.2 0 0 17 31 19 0 0 0 0 67 12
605 คำไฮวิทยา สพป.กส.2 0 0 17 49 0 0 0 0 0 66 9
606 ดงน้อยโนนสวรรค์ สพป.กส.2 0 0 13 53 0 0 0 0 0 66 5
607 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาเชือก ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 66 0 0 0 0 0 0 0 66 3
608 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่ากลาง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 66 0 0 0 0 0 0 0 66 3
609 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกุลาสายน บ้านยางอู้ม ม.4 ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 66 0 0 0 0 0 0 0 66 5
610 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาสีหราช ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 66 0 0 0 0 0 0 0 66 5
611 เสมาสามัคคี สพป.กส.1 0 0 16 50 0 0 0 0 0 66 5
612 ท่อนสังข์วิทยา สพป.กส.2 0 0 15 50 0 0 0 0 0 65 4
613 บ้านคำเม็ก สพป.กส.1 0 0 19 46 0 0 0 0 0 65 6
614 บ้านดอนสนวน สพป.กส.1 0 0 11 54 0 0 0 0 0 65 6
615 บ้านผึ้ง สพป.กส.3 0 0 7 58 0 0 0 0 0 65 5
616 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคำบง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 65 0 0 0 0 0 0 0 65 4
617 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบอน ม.6 ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 65 0 0 0 0 0 0 0 65 4
618 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม่วงกุญชร ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 65 0 0 0 0 0 0 0 65 4
619 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจันทร์ท่าเพลิง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 65 0 0 0 0 0 0 0 65 6
620 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่างสร้างแสน ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 65 0 0 0 0 0 0 0 65 3
621 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองริวหนัง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 65 0 0 0 0 0 0 0 65 4
622 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเสียว ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 65 0 0 0 0 0 0 0 65 5
623 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนน้ำเกลี้ยง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 65 0 0 0 0 0 0 0 65 3
624 โรงเรียนวัดบุณฑริกาวาส สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 65 0 0 0 0 65 5
625 คำเมยราษฎร์พัฒนา สพป.กส.3 0 0 19 45 0 0 0 0 0 64 5
626 บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง สพป.กส.1 0 0 16 48 0 0 0 0 0 64 5
627 บ้านโนนสะอาด สพป.กส.3 0 0 13 51 0 0 0 0 0 64 5
628 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบอนเขียว ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 64 0 0 0 0 0 0 0 64 6
629 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเที่ยง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 64 0 0 0 0 0 0 0 64 3
630 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดอนหัน ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 64 0 0 0 0 0 0 0 64 5
631 สามเพื่อนพัฒนา สพป.กส.3 0 0 0 64 0 0 0 0 0 64 4
632 โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ สพป.กส.2 0 0 11 47 6 0 0 0 0 64 13
633 คำถาวรเจริญวิทย์ สพป.กส.2 0 0 14 49 0 0 0 0 0 63 5
634 บ้านชัยศรีสุข สพป.กส.2 0 0 17 46 0 0 0 0 0 63 8
635 บ้านปลาขาว สพป.กส.3 0 0 11 52 0 0 0 0 0 63 4
636 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระบัวบ้านสา ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 63 0 0 0 0 0 0 0 63 6
637 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุทธาวาส ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 63 0 0 0 0 0 0 0 63 2
638 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยหัวขวา ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 63 0 0 0 0 0 0 0 63 4
639 อนุบาลเทศบาลตำบลธัญญา ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 63 0 0 0 0 0 0 63 0
640 ไทรทองวิทยาคาร สพป.กส.2 0 0 11 52 0 0 0 0 0 63 4
641 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสะอาดนามน ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 62 0 0 0 0 0 0 0 62 6
642 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ทอง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 62 0 0 0 0 0 0 0 62 7
643 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแวง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 62 0 0 0 0 0 0 0 62 2
644 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกกลาง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 62 0 0 0 0 0 0 0 62 3
645 โคกกลางวิทยา สพป.กส.1 0 0 16 46 0 0 0 0 0 62 5
646 โคกมะลิวิทยา สพป.กส.3 0 0 19 43 0 0 0 0 0 62 3
647 บ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) สพป.กส.3 0 0 13 48 0 0 0 0 0 61 0
648 บ้านคำกุงหนองอิดุม สพป.กส.3 0 0 19 42 0 0 0 0 0 61 4
649 บ้านหนองเม็ก สพป.กส.3 0 0 12 49 0 0 0 0 0 61 7
650 บ้านหนองไผ่ สพป.กส.2 0 0 22 39 0 0 0 0 0 61 6
651 บ้านโนนศาลา สพป.กส.3 0 0 9 52 0 0 0 0 0 61 6
652 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบูรพานาขาม ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 61 0 0 0 0 0 0 0 61 5
653 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสวนพร้าวดงบัง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 61 0 0 0 0 0 0 0 61 6
654 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนสวาง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 61 0 0 0 0 0 0 0 61 5
655 สะอาดไชยศรี สพป.กส.1 0 0 18 43 0 0 0 0 0 61 6
656 หลักด่านวิทยา สพป.กส.2 0 0 25 36 0 0 0 0 0 61 8
657 โรงเรียนสมเด็จปริยัติ สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 29 32 0 0 0 61 6
658 บ้านวังมน สพป.กส.3 0 0 10 50 0 0 0 0 0 60 7
659 บ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) สพป.กส.2 0 0 21 39 0 0 0 0 0 60 8
660 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคำน้อย ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 60 0 0 0 0 0 0 0 60 3
661 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาแก ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 60 0 0 0 0 0 0 0 60 3
662 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนยางนาง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 60 0 0 0 0 0 0 0 60 3
663 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภูแล่นช้าง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 60 0 0 0 0 0 0 0 60 4
664 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกค่ายโคกใหญ่ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 60 0 0 0 0 0 0 0 60 6
665 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปทุมเกษร ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 60 0 0 0 0 0 0 0 60 8
666 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมุจจรินทาราม ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 60 0 0 0 0 0 0 0 60 6
667 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างชัยศรีโนนขี้ควง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 60 0 0 0 0 0 0 0 60 4
668 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างโพธิ์ชัย ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 60 0 0 0 0 0 0 0 60 4
669 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสีถาน ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 60 0 0 0 0 0 0 0 60 4
670 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีพัฒนา ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 60 0 0 0 0 0 0 0 60 4
671 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสงเปลือย ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 60 0 0 0 0 0 0 0 60 4
672 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเสริมชัยศรี ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 60 0 0 0 0 0 0 0 60 4
673 หนองขามวิทยา สพป.กส.3 0 0 14 46 0 0 0 0 0 60 4
674 บ้านโคกใส สพป.กส.1 0 0 7 52 0 0 0 0 0 59 6
675 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดินจี่ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 59 0 0 0 0 0 0 0 59 3
676 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.โคกสะอาด ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 59 0 0 0 0 0 0 0 59 17
677 หนองแวงม่วง สพป.กส.2 0 0 20 39 0 0 0 0 0 59 6
678 อุปรีศรีวิทยา สพป.กส.3 0 0 7 52 0 0 0 0 0 59 5
679 บ้านสว่าง สพป.กส.1 0 0 14 44 0 0 0 0 0 58 4
680 บ้านใหม่ชัยมงคล สพป.กส.3 0 0 10 48 0 0 0 0 0 58 6
681 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีบ้านแก ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 58 0 0 0 0 0 0 0 58 8
682 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแคน ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 58 0 0 0 0 0 0 0 58 4
683 หนองโพนสูง สพป.กส.3 0 0 19 39 0 0 0 0 0 58 4
684 โคกกลางสมเด็จ สพป.กส.3 0 0 19 39 0 0 0 0 0 58 5
685 โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม สพป.กส.2 0 0 19 39 0 0 0 0 0 58 9
686 ดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) สพป.กส.2 0 0 15 42 0 0 0 0 0 57 7
687 นามูลสมบูรณ์วิทย์ สพป.กส.2 0 0 19 38 0 0 0 0 0 57 4
688 บ้านหนองแสง สพป.กส.2 0 0 18 39 0 0 0 0 0 57 9
689 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงกลาง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 57 0 0 0 0 0 0 0 57 6
690 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างชัยศรี ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 57 0 0 0 0 0 0 0 57 5
691 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอุทัยดอนยูง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 57 0 0 0 0 0 0 0 57 6
692 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างโพธิ์ชัยโพนแพง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 57 0 0 0 0 0 0 0 57 4
693 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอโศการาม ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 57 0 0 0 0 0 0 0 57 5
694 สามัคคีสำราญวิทย์ สพป.กส.1 0 0 9 48 0 0 0 0 0 57 5
695 หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ สพป.กส.3 0 0 12 45 0 0 0 0 0 57 3
696 คำเจริญวิทยาคม สพม.24 0 0 0 0 22 34 0 0 0 56 27
697 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ำปลา ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 56 0 0 0 0 0 0 0 56 3
698 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองแสง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 56 0 0 0 0 0 0 0 56 4
699 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสิมนาโก ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 56 0 0 0 0 0 0 0 56 6
700 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรียางคำ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 56 0 0 0 0 0 0 0 56 5
701 สงยางสงเปลือยวิทยาคม สพป.กส.1 0 0 8 48 0 0 0 0 0 56 5
702 สว่างกิจวิทยา สพป.กส.2 0 0 15 41 0 0 0 0 0 56 5
703 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุดค้าว ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 55 0 0 0 0 0 0 0 55 4
704 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด่านใต้ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 55 0 0 0 0 0 0 0 55 6
705 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.หนองกุงศรี ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 55 0 0 0 0 0 0 0 55 4
706 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนาวี ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 55 0 0 0 0 0 0 0 55 5
707 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีวิริยะสัมมาราม ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 55 0 0 0 0 0 0 0 55 5
708 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสาขาท่ากลาง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 55 0 0 0 0 0 0 0 55 4
709 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองกุงเหนือ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 55 0 0 0 0 0 0 0 55 5
710 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์พัฒนารามสูงเนิน ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 55 0 0 0 0 0 0 0 55 5
711 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองฟ้าเลื่อน ม.5 ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 55 0 0 0 0 0 0 0 55 4
712 สายป่าแดงวิทยา สพป.กส.1 0 0 15 40 0 0 0 0 0 55 5
713 โรงเรียนไชยวารวิทยาเสริม สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 34 21 0 0 0 55 7
714 ดงน้อยสงเคราะห์ สพป.กส.1 0 0 12 42 0 0 0 0 0 54 7
715 ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง สพป.กส.3 0 0 12 42 0 0 0 0 0 54 4
716 ท่าเมืองสำราญวิทย์ สพป.กส.2 0 0 6 48 0 0 0 0 0 54 7
717 ท่าไคร้สามัคคี สพป.กส.1 0 0 14 40 0 0 0 0 0 54 7
718 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุมจัง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 54 0 0 0 0 0 0 0 54 3
719 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงกลาง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 54 0 0 0 0 0 0 0 54 3
720 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนชาด ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 54 0 0 0 0 0 0 0 54 3
721 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างวัฒนาราม ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 54 0 0 0 0 0 0 0 54 5
722 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.สามขา ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 54 0 0 0 0 0 0 0 54 4
723 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนสมบูรณ์ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 54 0 0 0 0 0 0 0 54 2
724 อนุบาล ว.วรบุตร เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 11 36 7 0 0 0 0 0 54 6
725 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด่านแต้ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 53 0 0 0 0 0 0 0 53 3
726 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 53 0 0 0 0 0 0 0 53 1
727 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร.ร.คำปลาฝา-โนนชัย ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 53 0 0 0 0 0 0 0 53 3
728 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร.ร.โนนสูงวิทยา ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 53 0 0 0 0 0 0 0 53 4
729 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพา ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 53 0 0 0 0 0 0 0 53 4
730 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านม่วงกุล ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 53 0 0 0 0 0 0 0 53 3
731 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านแจนแลน ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 53 0 0 0 0 0 0 0 53 5
732 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมณีสมบูรณ์ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 53 0 0 0 0 0 0 0 53 4
733 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาฤทธาราม ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 53 0 0 0 0 0 0 0 53 3
734 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีบึงไฮ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 53 0 0 0 0 0 0 0 53 4
735 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกุง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 53 0 0 0 0 0 0 0 53 2
736 หนองโพนวิทยายน สพป.กส.1 0 0 15 38 0 0 0 0 0 53 4
737 เลิศปัญญาวิชาลัย เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 10 43 0 0 0 0 0 0 53 8
738 แก่งพฤๅชัยวิทยา สพป.กส.3 0 0 15 38 0 0 0 0 0 53 7
739 โคกเจริญวิทยา สพป.กส.2 0 0 14 39 0 0 0 0 0 53 8
740 บ้านห้วยแสง สพป.กส.1 0 0 15 37 0 0 0 0 0 52 5
741 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคำป่าหว้าน ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 52 0 0 0 0 0 0 0 52 3
742 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคำมะโฮ ม.7 ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 52 0 0 0 0 0 0 0 52 3
743 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนยานาง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 52 0 0 0 0 0 0 0 52 3
744 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.ธัญญา ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 52 0 0 0 0 0 0 0 52 5
745 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดขอนแก่น ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 52 0 0 0 0 0 0 0 52 3
746 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเมือง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 52 0 0 0 0 0 0 0 52 2
747 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผ้าอ้อม ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 52 0 0 0 0 0 0 0 52 3
748 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวิเศษชัยศรี ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 52 0 0 0 0 0 0 0 52 4
749 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรุณรังษีวรารามเจริญรังษี ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 52 0 0 0 0 0 0 0 52 4
750 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแสง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 52 0 0 0 0 0 0 0 52 2
751 เนินลาดวิทยา สพป.กส.2 0 0 11 41 0 0 0 0 0 52 6
752 นาคูณวิทยา สพป.กส.1 0 0 15 36 0 0 0 0 0 51 4
753 นิคมลำปาววิทยา สพป.กส.1 0 0 12 39 0 0 0 0 0 51 6
754 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่านาจาน ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 51 0 0 0 0 0 0 0 51 3
755 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าอุดม-วังยูง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 51 0 0 0 0 0 0 0 51 3
756 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเขวา ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 51 0 0 0 0 0 0 0 51 4
757 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมณีนพรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 51 0 0 0 0 0 0 0 51 4
758 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองโน ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 51 0 0 0 0 0 0 0 51 3
759 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนศิลาอาสน์ ม.2 ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 51 0 0 0 0 0 0 0 51 3
760 เหล่าสูงวิทยา สพป.กส.1 0 0 20 31 0 0 0 0 0 51 5
761 คำโพนคำม่วงวิทยา สพป.กส.1 0 0 10 40 0 0 0 0 0 50 3
762 นาสีนวลอุดมเวศม์ สพป.กส.2 0 0 15 35 0 0 0 0 0 50 5
763 บึงสว่างวิทยาคม สพป.กส.1 0 0 14 36 0 0 0 0 0 50 4
764 บ้านบึงโคกสะอาด สพป.กส.3 0 0 5 45 0 0 0 0 0 50 6
765 บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง สพป.กส.1 0 0 10 39 1 0 0 0 0 50 8
766 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.ท่าคันโท ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50 3
767 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอก ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50 4
768 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดแห่ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50 4
769 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระบัวราษฎร์ประดิษฐ์ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50 5
770 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสะอาดไชยศรี ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50 4
771 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีท่าแห่ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50 5
772 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกุง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50 5
773 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหาดทรายมูล ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50 3
774 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยยางดง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50 3
775 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 2 ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50 3
776 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไทรทอง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50 5
777 สายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) สพป.กส.1 0 0 16 34 0 0 0 0 0 50 0
778 หนองกุงสมเด็จ สพป.กส.3 0 0 8 42 0 0 0 0 0 50 6
779 นาสีนวลวิทยา สพป.กส.3 0 0 14 35 0 0 0 0 0 49 5
780 บ้านคำหม่วย สพป.กส.3 0 0 9 40 0 0 0 0 0 49 3
781 บ้านวังเวียง สพป.กส.3 0 0 7 42 0 0 0 0 0 49 4
782 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านค้อ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 49 0 0 0 0 0 0 0 49 3
783 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบัวสามัคคี ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 49 0 0 0 0 0 0 0 49 3
784 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมพู่ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 49 0 0 0 0 0 0 0 49 4
785 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนสวาง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 49 0 0 0 0 0 0 0 49 2
786 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนอำนวย ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 49 0 0 0 0 0 0 0 49 2
787 สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง สพป.กส.2 0 0 18 31 0 0 0 0 0 49 8
788 หนองแวงประชานุกูล สพป.กส.1 0 0 18 31 0 0 0 0 0 49 4
789 นาอวนวิทยาสิทธิ์ สพป.กส.2 0 0 7 41 0 0 0 0 0 48 6
790 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมชนป่าแดง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 48 0 0 0 0 0 0 0 48 3
791 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสิงห์สะอาด ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 48 0 0 0 0 0 0 0 48 2
792 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัวโดน ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 48 0 0 0 0 0 0 0 48 3
793 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหน่อคำ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 48 0 0 0 0 0 0 0 48 4
794 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงส่องหล้า ม.9 ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 48 0 0 0 0 0 0 0 48 5
795 หนองบัวนอก สพป.กส.3 0 0 0 48 0 0 0 0 0 48 4
796 ขมิ้นพัฒนวิทย์ สพป.กส.2 0 0 10 37 0 0 0 0 0 47 5
797 คำไผ่สงเคราะห์ สพป.กส.1 0 0 12 35 0 0 0 0 0 47 4
798 ดงสวรรค์อุดมมิตร สพป.กส.2 0 0 9 38 0 0 0 0 0 47 11
799 บ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง) สพป.กส.3 0 0 15 32 0 0 0 0 0 47 0
800 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมูม่น ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 47 0 0 0 0 0 0 0 47 6
801 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งพฤาชัย ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 47 0 0 0 0 0 0 0 47 4
802 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนสนวน ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 47 0 0 0 0 0 0 0 47 4
803 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบวรดิตถารามท่าเยี่ยม ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 47 0 0 0 0 0 0 0 47 5
804 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหัวงัว ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 47 0 0 0 0 0 0 0 47 3
805 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกคำ(โคกใหญ่) ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 47 0 0 0 0 0 0 0 47 2
806 สำเริงวิทยา สพป.กส.1 0 0 13 34 0 0 0 0 0 47 4
807 หนองบัวชุม สพป.กส.2 0 0 13 34 0 0 0 0 0 47 5
808 โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี สพป.กส.2 0 0 6 41 0 0 0 0 0 47 6
809 โนนชัยประชาสรรค์ สพป.กส.2 0 0 9 38 0 0 0 0 0 47 5
810 กลางหมื่นสงเคราะห์ สพป.กส.1 0 0 15 31 0 0 0 0 0 46 5
811 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 สพป.กส.3 0 0 10 36 0 0 0 0 0 46 6
812 บ้านขมิ้น สพป.กส.3 0 0 6 40 0 0 0 0 0 46 7
813 บ้านขามวิทยาคม สพป.กส.2 0 0 7 39 0 0 0 0 0 46 5
814 วัดบ้านดอนกลาง สพป.กส.2 0 0 9 37 0 0 0 0 0 46 5
815 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.อิตื้อ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 46 0 0 0 0 0 0 0 46 2
816 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางาม ม.10 ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 46 0 0 0 0 0 0 0 46 2
817 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 46 0 0 0 0 0 0 0 46 4
818 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเมย ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 46 0 0 0 0 0 0 0 46 5
819 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุธรรมาราม ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 46 0 0 0 0 0 0 0 46 3
820 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขตตาราม ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 46 0 0 0 0 0 0 0 46 5
821 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิชัยหนองซองแมว ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 46 0 0 0 0 0 0 0 46 4
822 ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา สพป.กส.1 0 0 9 36 0 0 0 0 0 45 5
823 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทรายทอง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 45 0 0 0 0 0 0 0 45 2
824 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธนบุรี ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 45 0 0 0 0 0 0 0 45 3
825 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 45 0 0 0 0 0 0 0 45 3
826 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาไร่เดียว ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 45 0 0 0 0 0 0 0 45 1
827 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอินทร์แปลง ม.5 ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 45 0 0 0 0 0 0 0 45 1
828 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผึ้ง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 45 0 0 0 0 0 0 0 45 2
829 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างบ้านแก ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 45 0 0 0 0 0 0 0 45 5
830 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างโพธิ์ศรี ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 45 0 0 0 0 0 0 0 45 10
831 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสะอาดนาดี ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 45 0 0 0 0 0 0 0 45 3
832 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีบ้านขาม ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 45 0 0 0 0 0 0 0 45 5
833 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพิ่มวิลัยยางเนียม ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 45 0 0 0 0 0 0 0 45 4
834 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยแสงสว่าง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 45 0 0 0 0 0 0 0 45 4
835 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสว่างโคกกลาง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 45 0 0 0 0 0 0 0 45 4
836 สะอาดสมศรีวิทยา สพป.กส.1 0 0 14 31 0 0 0 0 0 45 4
837 หนองเม็กวิทยา สพป.กส.2 0 0 12 33 0 0 0 0 0 45 8
838 คำยิ่งหมีมณีเวทย์ สพป.กส.3 0 0 9 35 0 0 0 0 0 44 5
839 บ้านท่างาม สพป.กส.1 0 0 17 27 0 0 0 0 0 44 4
840 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจำปาทอง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 44 0 0 0 0 0 0 0 44 2
841 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจุมจังเหนือ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 44 0 0 0 0 0 0 0 44 3
842 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีนวลเจริญ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 44 0 0 0 0 0 0 0 44 2
843 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรืองโคกกลางเหนือ ม.5 ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 44 0 0 0 0 0 0 0 44 6
844 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยเสมาราม ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 44 0 0 0 0 0 0 0 44 4
845 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.นาคู ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 44 0 0 0 0 0 0 0 44 2
846 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนฟองแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 44 0 0 0 0 0 0 0 44 3
847 หนองแวงแสน สพป.กส.1 0 0 15 29 0 0 0 0 0 44 4
848 โคกล่ามผดุงวิทย์ สพป.กส.1 0 0 12 32 0 0 0 0 0 44 3
849 บัวสะอาดส่งเสริม สพป.กส.2 0 0 2 29 12 0 0 0 0 43 13
850 บ้านคำแคน สพป.กส.2 0 0 10 33 0 0 0 0 0 43 5
851 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างหงษ์ทอง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 43 0 0 0 0 0 0 0 43 3
852 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองไผ่ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 43 0 0 0 0 0 0 0 43 4
853 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองโพน ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 43 0 0 0 0 0 0 0 43 2
854 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนทอง-คำเม็ก ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 43 0 0 0 0 0 0 0 43 2
855 หนองบัวราษฎร์นิยม สพป.กส.1 0 0 10 33 0 0 0 0 0 43 4
856 หนองหัวช้าง สพป.กส.1 0 0 8 35 0 0 0 0 0 43 3
857 ดงสวรรค์อุดมมิตร(สาขาบ้านดงจันทร์) สพป.กส.2 0 0 6 36 0 0 0 0 0 42 0
858 น้ำจั้นราษฎร์บำรุง สพป.กส.1 0 0 6 36 0 0 0 0 0 42 4
859 บ้านดงมัน สพป.กส.3 0 0 9 33 0 0 0 0 0 42 6
860 บ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2) สพป.กส.3 0 0 12 30 0 0 0 0 0 42 0
861 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคำถาวร ม.1 ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 42 0 0 0 0 0 0 0 42 1
862 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาโก ม.1 ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 42 0 0 0 0 0 0 0 42 3
863 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาห้วยยาง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 42 0 0 0 0 0 0 0 42 4
864 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์บำรุงหนองกาว ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 42 0 0 0 0 0 0 0 42 3
865 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระบัวเชียงสา ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 42 0 0 0 0 0 0 0 42 7
866 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอรุณ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 42 0 0 0 0 0 0 0 42 3
867 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีท่างาม ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 42 0 0 0 0 0 0 0 42 4
868 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีบ้านตูม ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 42 0 0 0 0 0 0 0 42 5
869 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองน้อย ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 42 0 0 0 0 0 0 0 42 3
870 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแปน ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 42 0 0 0 0 0 0 0 42 3
871 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฮองฮี ม.14 ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 42 0 0 0 0 0 0 0 42 3
872 โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ สพป.กส.1 0 0 15 27 0 0 0 0 0 42 4
873 คำบอนวิทยาสรรพ์ สพป.กส.2 0 0 11 30 0 0 0 0 0 41 6
874 ดงกลางพัฒนศึกษา สพม.24 0 0 0 0 20 21 0 0 0 41 25
875 นาบึงราษฎร์สงเคราะห์ สพป.กส.1 0 0 10 31 0 0 0 0 0 41 5
876 บ้านขุมขี้ยาง สพป.กส.3 0 0 6 35 0 0 0 0 0 41 5
877 บ้านหนองไผ่ สพป.กส.3 0 0 14 27 0 0 0 0 0 41 4
878 บ้านเก่าเดื่อ สพป.กส.3 0 0 10 31 0 0 0 0 0 41 5
879 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสงน้อย ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 41 0 0 0 0 0 0 0 41 2
880 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าม่วง-บ้านห้วยแสง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 41 0 0 0 0 0 0 0 41 2
881 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมย์ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 41 0 0 0 0 0 0 0 41 4
882 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณาราม ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 41 0 0 0 0 0 0 0 41 3
883 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุทัยธาราม ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 41 0 0 0 0 0 0 0 41 4
884 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนแดงเหนือ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 41 0 0 0 0 0 0 0 41 4
885 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหินลาด ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 41 0 0 0 0 0 0 0 41 3
886 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหมือดแอ่ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 41 0 0 0 0 0 0 0 41 3
887 หนองบัวทองวิทยาเสริม สพป.กส.3 0 0 9 32 0 0 0 0 0 41 5
888 วัดชัยสุนทร สพป.กส.1 0 0 7 33 0 0 0 0 0 40 5
889 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงสวนพัฒนา ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40 2
890 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงเค็ง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40 2
891 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนามล ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40 3
892 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาเรียง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40 2
893 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยศรีบ้านเล้า ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40 2
894 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาคำน้อย ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40 2
895 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบึง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40 2
896 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองฟ้าเลื่อน ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40 4
897 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองยางเหนือ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40 2
898 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนเมือง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40 5
899 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยบ้านค้อ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40 4
900 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยสามขา ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40 4
901 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสร้างมิ่ง ม.2 ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40 1
902 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองขาม ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40 2
903 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแก่นทราย ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40 2
904 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองไม้ตาย ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40 2
905 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหัวหนอง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40 5
906 บ้านโนนศรีสวัสดิ์ สพป.กส.3 0 0 9 30 0 0 0 0 0 39 4
907 ประชารัฐศึกษา สพป.กส.2 0 0 9 30 0 0 0 0 0 39 8
908 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวหน่วย ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 39 0 0 0 0 0 0 0 39 2
909 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางสีมาราม ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 39 0 0 0 0 0 0 0 39 6
910 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองแวง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 39 0 0 0 0 0 0 0 39 3
911 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสีนวลหัวงัว ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 39 0 0 0 0 0 0 0 39 6
912 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีคำไฮ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 39 0 0 0 0 0 0 0 39 4
913 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์โนนสวาง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 39 0 0 0 0 0 0 0 39 5
914 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยม่วง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 39 0 0 0 0 0 0 0 39 3
915 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหล่าหลวงใต้ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 39 0 0 0 0 0 0 0 39 3
916 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์ชัยคอนเรียบ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 39 0 0 0 0 0 0 0 39 4
917 หนองบัวกลาง สพป.กส.3 0 0 0 39 0 0 0 0 0 39 5
918 คำมันปลาผดุงวิทย์ สพป.กส.2 0 0 10 28 0 0 0 0 0 38 8
919 คำไผ่ประชาสามัคคี สพป.กส.3 0 0 7 31 0 0 0 0 0 38 5
920 คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ สพป.กส.2 0 0 11 27 0 0 0 0 0 38 7
921 บ้านแก้งเดื่อ สพป.กส.3 0 0 7 31 0 0 0 0 0 38 3
922 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุงเก่า ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 38 0 0 0 0 0 0 0 38 2
923 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำเม็ก ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 38 0 0 0 0 0 0 0 38 3
924 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกว้าง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 38 0 0 0 0 0 0 0 38 1
925 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระประทุม ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 38 0 0 0 0 0 0 0 38 2
926 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยยาง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 38 0 0 0 0 0 0 0 38 2
927 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนผึ้ง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 38 0 0 0 0 0 0 0 38 3
928 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.สมเด็จ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 38 0 0 0 0 0 0 0 38 3
929 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหล่างิ้ว ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 38 0 0 0 0 0 0 0 38 2
930 บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง สพป.กส.3 0 0 10 27 0 0 0 0 0 37 3
931 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุดโดน ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 37 0 0 0 0 0 0 0 37 3
932 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคำม่วง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 37 0 0 0 0 0 0 0 37 2
933 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคำเหมือดแก้ว ม.3 ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 37 0 0 0 0 0 0 0 37 3
934 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร.ร.บ้านดงอัคคะ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 37 0 0 0 0 0 0 0 37 3
935 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่ามาลานที ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 37 0 0 0 0 0 0 0 37 4
936 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริอัมพวันบ้านวังยาง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 37 0 0 0 0 0 0 0 37 3
937 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสายทองโคกก่อง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 37 0 0 0 0 0 0 0 37 4
938 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญนาแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 37 0 0 0 0 0 0 0 37 2
939 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยบ้านตูม ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 37 0 0 0 0 0 0 0 37 3
940 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสมสะอาด ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 37 0 0 0 0 0 0 0 37 2
941 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสร้างแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 37 0 0 0 0 0 0 0 37 3
942 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกุงกลาง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 37 0 0 0 0 0 0 0 37 2
943 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระพังทอง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 37 0 0 0 0 0 0 0 37 4
944 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกเครือ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 37 0 0 0 0 0 0 0 37 3
945 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนยาง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 37 0 0 0 0 0 0 0 37 2
946 สะพานหินวิทยาคม สพป.กส.3 0 0 11 26 0 0 0 0 0 37 4
947 กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา สพป.กส.1 0 0 8 28 0 0 0 0 0 36 2
948 คำแคนวิทยา สพป.กส.1 0 0 11 25 0 0 0 0 0 36 2
949 ค้อจารย์วิทยา สพป.กส.1 0 0 7 29 0 0 0 0 0 36 4
950 บ้านจอมทอง สพป.กส.3 0 0 5 31 0 0 0 0 0 36 6
951 บ้านหนาดสงเคราะห์ สพป.กส.1 0 0 10 26 0 0 0 0 0 36 4
952 บ้านโนนโพธิ์ศรี สพป.กส.1 0 0 7 29 0 0 0 0 0 36 5
953 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคำขาม ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36 3
954 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36 3
955 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดสระบัว ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36 2
956 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาภิรมย์สุขเจริญ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36 4
957 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไตรมิตร ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36 3
958 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองพอก1,2,6 ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36 3
959 หนองหอไตรราษฎร์บำรุง สพป.กส.2 0 0 6 30 0 0 0 0 0 36 6
960 บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ สพป.กส.2 0 0 8 27 0 0 0 0 0 35 6
961 บ้านพรหมสว่าง สพป.กส.3 0 0 0 35 0 0 0 0 0 35 4
962 วัดบ้านกุดสังข์ สพป.กส.2 0 0 10 25 0 0 0 0 0 35 4
963 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกลาง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 35 0 0 0 0 0 0 0 35 3
964 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมะนาว ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 35 0 0 0 0 0 0 0 35 3
965 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาโคกเครือ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 35 0 0 0 0 0 0 0 35 4
966 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านสะอาดสมศรี ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 35 0 0 0 0 0 0 0 35 3
967 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนแพงธรรมาราม ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 35 0 0 0 0 0 0 0 35 3
968 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสะอาดห้วยมะทอ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 35 0 0 0 0 0 0 0 35 3
969 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิลาลักษณ์ดอนยูง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 35 0 0 0 0 0 0 0 35 4
970 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองโง้ง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 35 0 0 0 0 0 0 0 35 2
971 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ทองหนองตุ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 35 0 0 0 0 0 0 0 35 2
972 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสว่าง ม.1 ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 35 0 0 0 0 0 0 0 35 3
973 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 35 0 0 0 0 0 0 0 35 2
974 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนาด ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 35 0 0 0 0 0 0 0 35 3
975 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกิ้ง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 35 0 0 0 0 0 0 0 35 2
976 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพนสวาง ม.11 ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 35 0 0 0 0 0 0 0 35 3
977 เสริมเสาเล้าวิทยา สพป.กส.2 0 0 9 26 0 0 0 0 0 35 5
978 โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม สพป.กส.1 0 0 8 27 0 0 0 0 0 35 4
979 ท่าลำดวนประชาบำรุง สพป.กส.1 0 0 8 26 0 0 0 0 0 34 4
980 วิทยาลัยเทคโนโลยีณัชชวินทร์ อาชีวกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 0 0 34 0 0 34 8
981 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคำกั้ง ม.4 ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34 5
982 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนอุดม ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34 4
983 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงสมบูรณ์สามัคคีธรรม ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34 1
984 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาตาล ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34 2
985 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองแซง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34 2
986 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยบ้านเว่อ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34 4
987 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีมหาไชย ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34 4
988 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองทุ่ม ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34 2
989 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพนสวาง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34 2
990 หนองโพนวิทยายน(สาขาบ้านหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) สพป.กส.1 0 0 17 17 0 0 0 0 0 34 2
991 หัวงัววิทยาคม สพป.กส.3 0 0 7 27 0 0 0 0 0 34 4
992 โป่งนกเปล้า สพป.กส.3 0 0 5 29 0 0 0 0 0 34 3
993 บ้านโคกโก่ง สพป.กส.3 0 0 3 30 0 0 0 0 0 33 4
994 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำแคน ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 33 0 0 0 0 0 0 0 33 2
995 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งสว่างโพธิ์ไทร ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 33 0 0 0 0 0 0 0 33 4
996 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างโนนทัน ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 33 0 0 0 0 0 0 0 33 3
997 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสังวรวราราม ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 33 0 0 0 0 0 0 0 33 3
998 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีหัวแฮด ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 33 0 0 0 0 0 0 0 33 4
999 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองโพนสูง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 33 0 0 0 0 0 0 0 33 4
1000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หมูม่น ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 33 0 0 0 0 0 0 0 33 2
1001 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแจนแลน ม.1 ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 33 0 0 0 0 0 0 0 33 4
1002 คำหุ่งราษฎร์บำรุง สพป.กส.1 0 0 7 25 0 0 0 0 0 32 3
1003 บ้านกุดฝั่งแดง สพป.กส.3 0 0 9 23 0 0 0 0 0 32 5
1004 บ้านเว่อวิทยานุกูล สพป.กส.2 0 0 8 24 0 0 0 0 0 32 10
1005 ภูปอวิทยา สพป.กส.1 0 0 0 32 0 0 0 0 0 32 3
1006 วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ สพป.กส.1 0 0 4 28 0 0 0 0 0 32 3
1007 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงสวรรค์ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32 3
1008 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลาเค้าน้อย ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32 2
1009 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่านกขาบ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32 2
1010 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยสิทธาราม ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32 3
1011 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาโคกสี ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32 4
1012 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสวนโคก ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32 3
1013 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองไผ่(เวฬุวนาราม) ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32 2
1014 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยบ้านหวาย ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32 3
1015 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาสมบูรณ์ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31 2
1016 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชัยศรีสุข ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31 2
1017 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุขสมบูรณ์ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31 2
1018 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31 1
1019 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหล่ม ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31 1
1020 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจินดามณี ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31 3
1021 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าสินเธาว์ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31 3
1022 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันทร์สว่างคงคา ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31 4
1023 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพปาสิการาม ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31 4
1024 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนโพธิ์ศรี ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31 2
1025 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคำยิ่งหมี ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 2
1026 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายลูกเสือ ม.2 ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 3
1027 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนามูล ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 2
1028 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 1
1029 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าแดง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 3
1030 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม่วงนาดี ม.5 ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 2
1031 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบุปผานาสีนวล ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 2
1032 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ่อแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 3
1033 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอรุณนาบึง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 2
1034 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีดงบ่อ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 4
1035 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันบ้านชาด ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 4
1036 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเจริญธรรมหนองกุง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 3
1037 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพคีรีเหล่าค้อ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 3
1038 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองเสือ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 2
1039 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหล่าไฮงาม ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 3
1040 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพนสวรรค์ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 2
1041 โคกนางามสามัคคี สพป.กส.1 0 0 7 23 0 0 0 0 0 30 4
1042 โนนเมืองประชานุเคราะห์ สพป.กส.1 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
1043 บ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก สพป.กส.1 0 0 0 29 0 0 0 0 0 29 1
1044 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งคลองไผ่ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29 3
1045 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำไฮ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29 1
1046 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29 2
1047 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแวงเหนือ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29 3
1048 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองโพน ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29 2
1049 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เหล่ากลาง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29 4
1050 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหล่าเขือง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29 2
1051 บ้านนาทัน สพป.กส.3 0 0 11 17 0 0 0 0 0 28 3
1052 บ้านหนองป่าอ้อย สพป.กส.3 0 0 10 18 0 0 0 0 0 28 4
1053 บ้านโนนสวรรค์ สพป.กส.3 0 0 4 24 0 0 0 0 0 28 3
1054 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงสวาง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28 2
1055 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนกลอย ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28 2
1056 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบุญเรืองศรี ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28 6
1057 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสมศรีบูรพา ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28 2
1058 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกล่าม ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28 2
1059 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองโน ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28 4
1060 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกกลาง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28 3
1061 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไทรทอง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28 1
1062 หนองคูวังเดือนห้าวิทยา สพป.กส.2 0 0 7 21 0 0 0 0 0 28 4
1063 อนุบาลสายใยรักองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคลอง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0
1064 บ้านหนองห้าง สพป.กส.3 0 0 7 20 0 0 0 0 0 27 3
1065 พิมูลวิทยา สพป.กส.2 0 0 9 18 0 0 0 0 0 27 4
1066 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชมศิริ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27 2
1067 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนสะอาดวารี ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27 3
1068 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยดงเหนือ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27 4
1069 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองม่วง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27 2
1070 สองห้องราษฎร์บูรณะ สพป.กส.1 0 0 10 17 0 0 0 0 0 27 4
1071 บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา สพป.กส.2 0 0 6 20 0 0 0 0 0 26 5
1072 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบวรนิเวศโนนทัน ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26 2
1073 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านด่านเหนือ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26 2
1074 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองบัวทอง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26 5
1075 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามชัย ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26 2
1076 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกกลางสมเด็จ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26 2
1077 ชาญยุทธวิทยา เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 15 10 0 0 0 25 7
1078 บ้านหนองขอนแก่น สพป.กส.3 0 0 3 22 0 0 0 0 0 25 4
1079 บ้านหนองหัวช้าง สพป.กส.2 0 0 14 11 0 0 0 0 0 25 4
1080 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา สพป.กส.3 0 0 2 23 0 0 0 0 0 25 3
1081 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างคำสมบูรณ์ศิลาอาสน์ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 2
1082 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอรุณบ้านโนนมะค้ำ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 2
1083 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยเชียงงาม ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 2
1084 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีหนองแวง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 5
1085 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้สมสะอาด ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 4
1086 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสำราญ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 2
1087 บ้านกุดกอก สพป.กส.3 0 0 0 24 0 0 0 0 0 24 5
1088 บ้านหนองขามป้อม สพป.กส.3 0 0 10 14 0 0 0 0 0 24 2
1089 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองคู่ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24 2
1090 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงสยาม ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24 3
1091 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาสีนวล ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24 1
1092 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาก ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24 2
1093 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเม็ก ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24 3
1094 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงคำพัฒนา ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 23 0 0 0 0 0 0 0 23 1
1095 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างดอนแก้วโนนค้อ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 23 0 0 0 0 0 0 0 23 1
1096 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันบ้านชาด ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 23 0 0 0 0 0 0 0 23 2
1097 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกศรี ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 23 0 0 0 0 0 0 0 23 3
1098 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศพด.ท่างาม ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 23 0 0 0 0 0 0 0 23 2
1099 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามขา ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 23 0 0 0 0 0 0 0 23 3
1100 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกกลาง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 23 0 0 0 0 0 0 0 23 2
1101 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกเจริญ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 23 0 0 0 0 0 0 0 23 2
1102 บ้านบึงทอง สพป.กส.3 0 0 7 15 0 0 0 0 0 22 3
1103 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 22 0 0 0 0 0 0 0 22 1
1104 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างแข้ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 22 0 0 0 0 0 0 0 22 2
1105 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชุมทาง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 22 0 0 0 0 0 0 0 22 4
1106 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านกกตาล ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 22 0 0 0 0 0 0 0 22 4
1107 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านข้าวหลาม ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 22 0 0 0 0 0 0 0 22 4
1108 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างคงคา ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 22 0 0 0 0 0 0 0 22 2
1109 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสะอาดสมศรี ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 22 0 0 0 0 0 0 0 22 2
1110 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองอี่กุ้ม ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 22 0 0 0 0 0 0 0 22 3
1111 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองแวงศรีสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 22 0 0 0 0 0 0 0 22 4
1112 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุทัยทิพพาวาสทุ่งมน ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 22 0 0 0 0 0 0 0 22 2
1113 ค่ายลูกเสือนิคมลำปาว สพป.กส.1 0 0 4 17 0 0 0 0 0 21 5
1114 ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา สพป.กส.1 0 0 0 21 0 0 0 0 0 21 2
1115 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดานเม็ก ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 21 0 0 0 0 0 0 0 21 2
1116 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำโอ่งสามัคคี ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 21 0 0 0 0 0 0 0 21 1
1117 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างโพธิ์ศรีทอง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 21 0 0 0 0 0 0 0 21 3
1118 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณาราม ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 21 0 0 0 0 0 0 0 21 2
1119 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธารามบ้านแห่ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 21 0 0 0 0 0 0 0 21 2
1120 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแวงดง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 21 0 0 0 0 0 0 0 21 1
1121 สระแก้ววิทยานุกูล สพป.กส.2 0 0 0 21 0 0 0 0 0 21 4
1122 ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม สพป.กส.2 0 0 3 17 0 0 0 0 0 20 4
1123 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) สพป.กส.3 0 0 2 18 0 0 0 0 0 20 4
1124 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคำแมด ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 2
1125 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงน้อย ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 3
1126 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนยูง ม.12 ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 2
1127 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาหัวเมย ม.7 ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 2
1128 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรุณราฎร์บำรุง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 2
1129 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพรังษีศิลาราม ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 1
1130 หนองใหญ่วิทยา สพป.กส.2 0 0 6 14 0 0 0 0 0 20 5
1131 อนุบาลโคกกลาง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0
1132 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้าปล้อง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19 2
1133 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวช้าง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19 2
1134 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธาตุกุดสังข์ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19 2
1135 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสุขกุดฝั่งแดง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19 2
1136 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์จิกงาม ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19 2
1137 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงบัง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18 2
1138 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแห้ว ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18 1
1139 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอู้ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18 2
1140 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร.ร.วัดบ้านดอนกลาง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18 1
1141 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพูลสวัสดิ์ประชาสามัคคี ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18 2
1142 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างโนนตาล ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18 2
1143 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีหนองแวง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18 3
1144 โคกก่องราษฎร์นุกูล สพป.กส.2 0 0 3 15 0 0 0 0 0 18 6
1145 บ้านจอมศรี สพป.กส.3 0 0 3 14 0 0 0 0 0 17 3
1146 บ้านโนนสำราญ สพป.กส.3 0 0 3 14 0 0 0 0 0 17 4
1147 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวนาคำ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17 1
1148 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์คำ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17 2
1149 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดด่านช้าง ม. 10 ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17 1
1150 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ทองสงเปลือย ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17 2
1151 ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา สพป.กส.1 0 0 6 11 0 0 0 0 0 17 2
1152 เชียงงามวิทยาคาร สพป.กส.2 0 0 0 17 0 0 0 0 0 17 3
1153 ชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) สพป.กส.1 0 0 9 7 0 0 0 0 0 16 0
1154 ดงสวางวรวิทย์ สพป.กส.3 0 0 3 13 0 0 0 0 0 16 3
1155 บ้านกุดตาใกล้ สพป.กส.3 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16 3
1156 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านคำแคน ม.7 ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16 1
1157 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแสงอรุณวรารามแก้งเดื่อ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16 2
1158 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธารามจอมทอง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16 2
1159 โพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) สพป.กส.1 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16 2
1160 ม่วงคำราษฎร์สามัคคี สพป.กส.1 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 2
1161 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 2
1162 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเม็ก ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 2
1163 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนไฮ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 2
1164 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสุมังคลาราม ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 2
1165 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างศรีคงคา ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 1
1166 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยปฐมพร ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 2
1167 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยโปโล ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 2
1168 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่แสงอุทัยสามัคคี ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 3
1169 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัย ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14 2
1170 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยสงยาง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14 3
1171 นาไคร้ประชาสรรค์ สพป.กส.3 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13 4
1172 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโปโล ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13 2
1173 โคกคอนวิทยานุกูล สพป.กส.1 0 0 5 8 0 0 0 0 0 13 2
1174 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ลำชี ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 1
1175 หนองสระพังวิทยาคาร สพป.กส.3 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12 4
1176 อนุบาลเทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0
1177 กุดอ้อประชานุสรณ์ สพป.กส.1 0 0 2 9 0 0 0 0 0 11 3
1178 หัวหินราษฎร์บำรุง สพป.กส.2 0 0 1 10 0 0 0 0 0 11 3
1179 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าภูพาน ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 1
1180 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแซงบาดาล ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 2
1181 หัวดงวิทยา สพป.กส.2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 5
1182 การะเกตุวิทยา เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 4
1183 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงบาดาล ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 1
1184 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าภูเงิน ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 1
1185 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนเสียว ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 1
1186 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร สพป.กส.3 0 0 3 6 0 0 0 0 0 9 2
1187 โนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ สพป.กส.1 0 0 4 5 0 0 0 0 0 9 1
1188 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหัวแฮด ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 1
1189 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ สพป.กส.3 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 3
1190 หลักเมืองกมลาไสย สพป.กส.1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 2
1191 คำลือชาศรีสวัสดิ์วิทยา สพป.กส.1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 1
1192 บ้านจานวิทยา สพป.กส.1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 5 3
1193 ป่าหวายศึกษา สพป.กส.2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 5
1194 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำบก ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 1
1195 เดชอุดมพิทยาคม สพป.กส.2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0
1196 บ้านดงแหลม สพป.กส.3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4 2
1197 ดงพยุงสงเคราะห์(สาขาโนนกกจิกประชาสรรพ์) สพป.กส.1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0
1198 บ้านนางาม สพป.กส.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
1199 บ้านศรีสมบูรณ์ สพป.กส.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1200 บ้านสีสุก สพป.กส.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
1201 บ้านโนนแหลทอง สพป.กส.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1202 ยางเนียมพัฒนา สพป.กส.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
1203 วังสวาทนิคมสงเคราะห์ สพป.กส.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1204 สงยางสงเปลือยวิทยาคม(สาขาสงเปลือยสามัคคี) สพป.กส.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1205 อนุบาลเทศบาลตำบลนาจารย์ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1206 เขื่อนภูมิพล สพป.กส.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
# รวมทั้งหมด 488 23023 23279 65310 45210 38615 9643 3779 6010 215357 15185