ฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา

ส่งออกข้อมูลสถานศึกษา

รายการ ข้อมูลสถานศึกษา
รหัสสถานศึกษา :
1146100008
ชื่อสถานศึกษา :
ขวัญฤทัยพัฒนวิชช์
อำเภอ :
นามน
ละติจูด :
 
ลองติจูด :
 
ที่อยู่ :
201 ม.7 ถ.หนองผ้าอ้อม - นามน ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
ผู้บริหาร :
นางเบญจพร พานิชดี
หมายเลขโทรศัพท์ :
043867338
สังกัด :
เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์
เด็กเล็ก :
 
เตรียมความพร้อม :
 
อนุบาล 1 :
20
อนุบาล 2 :
42
อนุบาล 3 :
51
ป.1 :
30
ป.2 :
41
ป.3 :
37
ป.4 :
52
ป.5 :
46
ป.6 :
26
ม.1 :
15
ม.2 :
21
ม.3 :
20
ม.4 :
 
ม.5 :
 
ม.6 :
 
กศน. | ประถม :
 
กศน. | ม.ต้น :
 
กศน. | ม.ปลาย :
 
ปวช.1 :
 
ปวช.2 :
 
ปวช.3 :
 
ปวส.1 :
 
ปวส.2 :
 
ปริญญาตรี :
 
ปริญญาโท :
 
ปริญญาเอก :
 
นักเรียนทั้งหมด :
401
ผู้บริหาร :
1
ครูประจำการ :
 
ครูอัตราจ้าง :
 
พนักงานราชการ :
 
ครูโรงเรียนเอกชน :
24
บุคลากรอื่น :
 
จำนวนบุคลากรทั้งหมด :
25
คะแนน NT ป.3 :
 
คะแนน O-NET ป.6 :
 
คะแนน O-NET ม.3 :
 
คะแนน O-NET ม.6 :
 
คะแนน N-NET ม.ต้น :
 
คะแนน N-NET ม.ปลาย :
 
คะแนน B-NET ม.ต้น :
 
คะแนน B-NET ม.ปลาย :
 
คะแนน V-NET ปวช. :
 
คะแนน V-NET ปวส. :
 
Lack1 :
 
Lack2 :
 
Lack3 :
 
Lack4 :
 
Lack5 :
 
Lack6 :
 
Lack7 :
 
Lack8 :
 
Lack9 :
 
Lack10 :
 
Lack other :
 
Disabled1 :
 
Disabled2 :
 
Disabled3 :
 
Disabled4 :
 
Disabled5 :
 
Disabled6 :
 
Disabled7 :
 
Disabled8 :
 
Disabled9 :
 
Disabled other :
 
กำลังโหลด, อัพเดตการเปลี่ยนแปลง...